SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: MAN-BKV55
MAN-BKV55
Duurzaam Ondernemen
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BKV55
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bedrijfskunde;
Docenten
Docent
dr. M. Goudsmit
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. J. Jonker
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J. Jonker
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
P.G.J.M. Read
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
1  (29-08-2016 t/m 06-11-2016)
Aanvangsblok
1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus heeft de student(e):

  • Een eigen (duurzaam) business model ontwikkeld en dit gepresenteerd in de vorm van een elevator-pitch (Youtube).

Deze centrale opdracht wordt gerealiseerd doordat de student(e):

  • Een overzicht krijgt van verschillende stromingen m.b.t. duurzaam (DO) en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO);
  • Inzicht heeft gekregen in de aard en structuur van business modellen in het algemeen;
  • Inzicht heeft gekregen in de wijze waarop duurzaamheid vertaald kan worden in de logica van waardecreatie c.q. business modellen;
  • Door middels van gastcolleges van ondernemers kennis heeft kunnen nemen van de praktijk van duurzame business modellen.
  • Gaandeweg de leerstof en de verschillende praktijken heeft toegepast op verschillende individuele opdrachten die de basis vormen voor de ontwikkeling  van een eigen business model.
  • En-passant vaardigheden heeft opgedaan in het samenwerken met mensen met een andere opleidingsachtergrond.
Inhoud

Altijd al een eigen (duurzaam) business model willen ontwikkelen? Ondernemer in spe maar nog nooit de kans gehad dat te laten zien? Dan moet je deelnamen aan dit keuzevak. Dit op de praktijk gerichte keuzevak leert je om de idee van duurzaam ondernemen te vertalen naar je te ontwikkelen  business model. Dat doe je door de theoretische en praktische kanten van duurzaam ondernemen te leren kennen en toepassen. Middels gastcolleges krijg je inzicht in hoe bedrijven daar mee omgaan. Ook is er een excursie - dit jaar in de vorm van een seminar bij Alliander in Duiven. We kijken naar de manier waarop bedrijven een bepaalde ambitie succesvol vertalen in een nieuw business model. Wat doen bedrijven als DutchSpirit, MudJeans, Spotify en Floow2 goed, om efr maar eens een paar te noemen.

Helemaal bijzonder is dat dit vak onderstyeund woirdt met een spliksplinter nieuwe MOOC over Nieuwe Business Modellen. Een MOOC (Massive Open Online Course) is een speciale serie geprogrammeerde lessen die je helpen stapgewijs inzicht te krijgen in de bouw van jou model. Dat doe je in een internationale community op internet. Kortom dit is een boeiend en relevant keuzevak waar je zelf kennis maakt met de business-praktijk van duurzaam ondernemen.

Het vak bestaat uit (a) een serie van zeven (7) hoorcolleges; (b) een serie van zeven (7) workcolleges. Aan de hand van gastlezingen en individuele opdrachten krijg je inzicht in de uitdagingen die komen kijken bij het ontwikkelen van  een eigen duurzaam business model. Alle opdrachten komen bij elkaar in een leerportefeuille. Er is geen tentamen. Van de student(e) wordt actieve betrokkenheid verwacht bij deze cursus waaronder het volgen van de MOOC, aanwezigheid tijdens de colleges en deelname aan de excursie.

De student(e) ontvangt bij het eerste college een instructie bestaande uit verschillende opdrachten die uitgewerkt moeten worden en zo leiden tot het samenstellen van een leer portfolio. Vooraf moet je je aanmelden voor de MOOC via: bit.ly/1TRfa8A. Op de  donderdag zijn er zeven workshops waarin je zelf aan het werk gaat en met elkaar komt tot de onwtikkeling van je neiuwe business model. Dat model blijhft na afloop jouw eigendom. Elke workshop heeft een bepaald thema en daarbij behorende opdracht. Deelname aan all onderdelen (colleges, workshops, excursie) is verplicht. Vanwege het intensieve karakter heeft dit vak een numerus fixus. Er zijn maximaal 30 plaatsen. Hieronder worden de onderdelen van dit vak kort beschreven.

Colleges

De zeven colleges met een omvang van 2 x 45 minuten (vaak zonder pauze!) worden deels gegeven door de coördinerende docent en deels door (gast)sprekers (primair ondernemers) uit het bedrijfsleven.  

Workshops

In aanvulling op de colleges worden er aansluitend op de donderdag zeven workshops gegeven (2 x een college uur). Tijdens deze workshops werkt de student(e) stapsgewijs aan de hand van opdrachten aan haar of zijn eigen business model. Hierbij wordt het boek ‘Nieuwe Business Modellen: samen werken aan waardecreatie (2014) als leidraad gebruikt. Dit boek is ook de basis voor de MOOC. Tijdens deze workshops komt steeds een specifiek onderdeel van het ontwikkelen van een business model aan de orde wat je vervolgens vertaald naar eigen plannen en ideeën.  Het vak wordt afgesloten met de individuele presentatie van het business model dat je hebt ontwikkeld (in de vorm van een Youtube). De verschillende opdrachten die je in de aanloop daar naar toe hebt uitgewerkt verzamel je gaandeweg in een leerportfolio die je afsluit met een reflectie.

Onderstaand programma is voorlopig; het kan dus nog veranderen.

Colleges starten op woensdag 31 augustus om 15:45 hrs. Workshops starten op donderdag 1 september om 12:45 hrs. het exacte programma en zalen worden op een later tijdstip bekend gemaakt.

Niveau
KV
Voorkennis
Dit keuzevak is zonder voorkennis voor alle studenten van de Radboud Universiteit toegankelijk.
Literatuur
Per hoor- c.q werkcollege worden relevante artikelen aangereikt.Het basisboek is: Jonker, J. (2014). Nieuwe Business Modellen: samen werken aan waardecreatie, Den Haag : Academic Service
Werkvormen
Het vak kent een mix van werkvormen:Het volgen van een MOOCHet volgen van hoorcollegesHet actief deelnemen aan de werkcolleges/community op internetToegepast onderzoek doen naar concurrende business modellenDeerlname aan de excursie/seminar bij Alliander in Duiven
Verplicht materiaal
Boek
Jonker, J. (2014). Nieuwe Business Modellen: samen werken aan waardecreatie, Den Haag : Academic Service
Artikelen
Per hoor- c.q werkcollege worden relevante artikelen aangereikt.
Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep

Algemeen
Het volgen van een MOOC.
Het actief deelnemen aan de werkcolleges/community op internet.
Toegepast onderzoek doen naar concurrende business modellen.
Deerlname aan de excursie/seminar bij Alliander in Duiven.

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok 1, Blok 2

SluitenHelpPrint
Switch to English