SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-BB011B
NWI-BB011B
Biologie en Samenleving
Cursus informatieRooster
CursusNWI-BB011B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; BioWetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. P.C. Lemmens
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P.C. Lemmens
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.C. Lemmens
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.P.M.M. Welters
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.G. Zwier
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW1  (29-08-2016 t/m 06-11-2016)
Aanvangsblok
KW1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van de cursus is de student in staat:

  • De biowetenschappen in hun maatschappelijke inbedding te begrijpen
  • Een gefundeerd oordeel te formuleren over de maatschappelijke impact en relevantie van de biowetenschappen
  • Een aantal politieke en economische aspecten van de biotechnologische revolutie en de bio-industrie kritisch te beoordelen
  • Een aantal fundamentele kentheoretische controverses binnen de moleculaire biowetenschappen, zoals het gencentrisme en het genetisch determinisme, te begrijpen en te duiden
  • De aangeboden theoretische kaders toe te kunnen passen op concrete vraagstuken op het gebied van de interactie tussen de biowetenschappen en de samenleving

Inhoud

In de cursus B&S wordt het maatschappelijk functioneren van biologie gethematiseerd: de rol die biologie in de samenleving speelt; het maatschappelijk veld waarin de biologie opereert en de conflicten, spanningen en ethische vraagstukken die daaruit voortvloeien.

Uitgaande van actuele maatschappelijke controverses waarbij biologie betrokken is, worden de interacties tussen biologie en samenleving geanalyseerd. Het vak geeft een overzicht van maatschappelijke processen waarbij biologie betrokken is en probeert die eenvoudig te analyseren zodat een professionele bioloog daar beter mee om kan gaan. In samenhang daarmee wordt de vraag gesteld naar de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de bioloog voor de wetenschap en technologie die hij ontwikkelt.

De biowetenschappen of levenswetenschappen (life sciences) spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Deze toename van mogelijkheden om de levensprocessen te manipuleren en naar onze hand te zetten roept naast onbehagen ook vele vragen op, vragen van sociale, economische, ethische, juridische, politieke maar ook van filosofische aard.

Bijzondere aandacht zal in deze cursus uitgaan naar het gegeven dat ook het menselijk leven object is geworden van technische optimalisering. Dit confronteert ons met een groot aantal vraagstukken die zonder precedent zijn. Met deze toenemende macht over onszelf komt echter ook een toenemende verantwoordelijkheid. Hoe zullen we in de toekomst omgaan met technologieën als klonen, stamcellen, tissue engineering, genetic engineering, gentherapie en synthetische biologie? En met de toenemende invloed van genetische tests, met orgaan- en genoombanken en de groeiende kennis over ons persoonlijk genomisch profiel?

 
Onderwerpen
Wordt aan begin van de cursus bekend gemaakt.
Toetsinformatie
Eindbeoordeling geschiedt op basis van een werkstuk (essay over een thema uit de cursus) plus de cijfers voor de tussenopdrachten.
Literatuur
Cursusinformatie en cursusmaterialen staan op Blackboard (BB011B).
Werkvormen

• 16 uur begeleid groeps project werk
• 16 uur hoorcollege
• 16 uur presentatie door studenten
• 16 uur werkcollege
• 20 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Blackboard
Cursusinformatie en cursusmaterialen staan op Blackboard (BB011B).
Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Presentatie
AanwezigheidsplichtJa

Project
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW1, Blok KW2

SluitenHelpPrint
Switch to English