SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-BB022B
NWI-BB022B
Systeemecologie
Cursus informatieRooster
CursusNWI-BB022B
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; BioWetenschappen;
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
prof. dr. A.P. Grootjans
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.G.M. Roelofs
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H. Siepel
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A.J.P. Smolders
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. W.C.E.P. Verberk
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW1  (29-08-2016 t/m 06-11-2016)
Aanvangsblok
KW1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Je hebt na afloop inzicht in de structuur en het functioneren van (aquatische) ecosystemen. Centraal hierbij staat het leren nadenken over heersende condities in ecosystemen en hoe soorten daaraan zijn aangepast. Meer specifiek kun je na afloop van de cursus:

 • gegevens analyseren en daar conclusies uit trekken ten aanzien van het functioneren van ecosystemen.
 • voor een aantal ecosystemen met inzicht in de belangrijkste sturende factoren uitleggen hoe typische soorten zijn aangepast aan hun leefomgeving.
 • een aantal planten- en diersoorten van duin- en kustsystemen zonder hulpmiddelen benoemen.
 • op een correcte manier diverse biotische en abiotische aspecten van ecosystemen bepalen.
 • aan de hand van diverse ecologische concepten, beargumenteren hoe ecologische patronen tot stand komen.
Inhoud
 1. Eigenschappen van water (gasdiffusie, dichtheid, viscositeit)
 2. Niche theorie (fundamentele en gerealiseerde niche)
 3. Waterplanten en waterkwaliteit
 4. Karakteristieken van ecosystemen (o.a. rivieren, meren, venen, estuaria, duinen, heide, schorren)
 5. Ecologische interacties (o.a. alternatieve stabiele toestanden, trofische interacties)
 6. Menselijke invloed (VER-factoren, klimaatsverandering)
Bijzonderheden
• Verplicht onderdeel cursus: excursie Terschelling van 16 t/m 23 september 2016. N.B. dit betreft dus een gehele week, inclusief het weekend van 17/18 september dat onderdeel vormt van de excursie. N.B. vrijdagen voor/na excursie worden gebruikt als reistijd. Van de studenten wordt een eigen bijdrage verlangt van 125 euro (reiskosten, levensonderhoud).
• De excursie wordt gevolgd door een practicum (uitwerken materiaal excursie); in de 8e week wordt het practisch deel afgesloten door een powerpoint presentatie per groep en verslag.
• Een voldoende dient behaald te worden voor zowel het practicum (eindpresentatie/verslag/Terschelling toets) als voor de theorie (tentamen)

Contact: dr. W.C.E.P. Verberk, W.Verberk@science.ru.nlDe cursus wordt in genoemde periode verzorgd op do. en vr.
Onderwerpen
Onderwerpen voor het practicum (eigen onderzoek) worden per groep op Terschelling bepaald.
Toetsinformatie
Door een schriftelijk tentamen (50%), de toets op Terschelling (10%), eindpresentatie (10%) en een practicumverslag (30%).Voor theorie alsook practicum dient een voldoende behaald te worden
Voorkennis
Bij voorkeur de eerdere ecologische cursussen hebben gevolgd
Literatuur

• zelfstudie artikelen (beschikbaar via Blackboard)
• Handleiding Terschelling excursie
Werkvormen

• 12 uur begeleid groeps project werk
• 8 uur computerpracticum
• 24 uur excursie
• 20 uur hoorcollege
• 16 uur onbegeleid groeps project werk
• 48 uur practicum
• 4 uur presentatie door studenten
• 1 uur responsie-college
• 20 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Blackboard
Toegang tot blackboard is verplicht
Handleiding
Terschellingexcursie
Werkvormen
Computerpracticum
AanwezigheidsplichtJa

Cursusgebeurtenis

Excursie
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege

Overig/Onbekend
AanwezigheidsplichtJa

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie
AanwezigheidsplichtJa

Project
AanwezigheidsplichtJa

Responsiecollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW1, Blok KW2

SluitenHelpPrint
Switch to English