SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-BB023B
NWI-BB023B
Celbiologie van Dieren
Cursus informatieRooster
CursusNWI-BB023B
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; BioWetenschappen;
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
dr. H. Marks
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.H.A. Martens
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. M.M.P. Zegers, PhD
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.M.P. Zegers, PhD
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.M.P. Zegers, PhD
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW3  (30-01-2017 t/m 09-04-2017)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afronding van de cursus:

 1. Heeft de student kennis en inzicht op het niveau van de belangrijkste moleculaire componenten en regulatoren in de fundamentele celbiologische processen die betrokken zijn bij:
  • celcommunicatie en signaaltransductie (nucleaire respons, regulatie van de celcyclus en celdifferentiatie)
  • eiwitsortering en intracellulair transport
  • regulatie en functie van het cytoskelet in celmorfologie, intracellulair transport, cel migratie en mitose
  • Integratie van cellen in weefsels, en de functies van celadhesie en extracellulaire matrix eiwitten
 2. Heeft de student begrip verkregen van de onderlinge samenhang van bovengenoemde processen en van hun rol bij humane ziekten, in het bijzonder het ontstaan en de progressie van kanker
 3. Beheerst de student praktische vaardigheden nodig voor de uitvoering van basale celkweektechnieken en kan hij/zij deze vaardigheden, in combinatie met de bovengenoemde theoretische kennis zelfstandig toe passen in het ontwerp, de uitvoering, en de verslaglegging een van experiment waarin een specifieke hypothese over het mechanisme van celadhesie getest wordt
 4. Kan de student moleculaire en celbiologische kennis zodanig toe passen dat hij/zij een verklarend model de fysiologische functie van genproducten kan beschrijven
 5. Kan wetenschappelijke Engelstalige literatuur in de context plaatsen van de in de cursus opgedane kennis en deze literatuur in teamverband verwerken tot een presentatie waarin de relatie tussen het moleculaire defect van een genproduct en de (patho)fysiologie van een humane monogenetische ziekte wordt beschreven
Inhoud

Op het college worden behandeld:

 1. Regulatie van de celcyclus
 2. Groeifactoren en receptoren
 3. Signaaltransductie (eiwit-kinases; second messengers; nucleaire respons)
 4. Tumorigenese (initiatie, promotie, progressie)
 5. Oncogenen en tumorsuppressor-genen
 6. Stamcellen (embryonaal, adult, kankerstamcellen, induced pluripotent)
 7. Eiwitsortering (signaalsequentie, topologie, ER quality control, glycosylering)
 8. Vesiculair transport
 9. Cytoskelet (functies in celmorfologie, celmigratie en mitose)
 10. Celadhesie
 11. Extracellulaire matrix

Experimenten op het kweekpracticum hebben betrekking op de interactie van cellen met de extracellulaire matrix.

De groepsopdrachten hebben betrekking op ziekten die gerelateerd zijn aan mutaties in de behandelde celbiologische processen. 

Bijzonderheden
contact: M.Zegers (mirjam.zegers@radboudumc.nl)
Het vak wordt verzorgd op ma en di

LET OP: als gevolg van de voorbereidingen voor het practicum, inschrijven voor de cursus uiterlijk 4 weken voor aanvang
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen (telt voor 70% mee; mits tenminste 5.0), het maken van een practicumverslag (telt voor 10% mee; mits tenminste 5.0) en de presentatie van het werkstuk (telt voor 20% mee; mits tenminste 6.0).
Voorkennis
Algemene fase van de studie Biologie of Moleculaire Levenswetenschappen
Literatuur

• Leerboek (verplicht): Lodish et al., 'Molecular Cell Biology', 6e ed. 2007, W.H. Freeman & Company, UK . Kosten E 80
• Practicumhandleiding (dictatencentrale)
Werkvormen

• 2.5 uur begeleid groeps project werk
• 40 uur hoorcollege
• 16 uur practicum
• 16 uur presentatie door studenten
• 10 uur werkcollege
• 30 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Boek
Lodish et al., 'Molecular Cell Biology', 6e ed. 2007, W.H. Freeman & Company, UK
ISBN:9781464183393
Aanbevolen materiaal
Handleiding
Practicumhandleiding
Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Practicum + college
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie
AanwezigheidsplichtJa

Project
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW3, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English