SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-BB048B
NWI-BB048B
Endocrinologie
Cursus informatieRooster
CursusNWI-BB048B
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; BioWetenschappen;
Docenten
Docent
dr. M.H.A.G. Gorissen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P.H.M. Klaren
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.H.M. Klaren
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. P.H.M. Klaren
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.R. Metz
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW4  (10-04-2017 t/m 03-09-2017)
Aanvangsblok
KW4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

In algemene termen zijn de leerdoelen van de cursus gericht op je training in de beginselen van de endocrinologie én in je academische vaardigheden.

Aan het einde van de cursus kun je:

 • de histologie van de belangrijkste endocriene klieren beschrijven en benoemen.
 • van de belangrijkste hormoonsystemen de stimuli, respons en feedback in een schema weergeven.
 • bovengenoemde schema's toepassen om eenvoudige klinische casussen (pathologieën, therapieën) te analyseren.
 • informatie uit verschillende bronnen (hoorcolleges, werkcolleges, (computer)practica, studieboeken, etc.) categoriseren en in eigen bewoordingen opschrijven.
Inhoud

De differentiatiecursus Endocrinologie is een intensieve cursus en vraagt een actieve inzet van je.

De cursus is bedoeld voor studenten Medische Biologie en studenten Biologie met een (humaan)fysiologische interesse.

Studenten leggen een persoonlijke "mini-syllabus" aan en maken abstracts van hoorcolleges, waarmee wordt nagestreefd dat studenten, naast het vergaren van endocrinologische vakinhoudelijke informatie, zich ook algemene academische vaardigheden als integreren en ordenen van deze informatie eigen maken. ‘s Ochtends vinden hoorcolleges plaats (twee uur per ochtend), ‘s middags zijn practica (histologie, computersimulaties), zelfstudie en werkcolleges. De laatste vinden plaats in kleine werkgroepjes waarin studenten kunnen oefenen in het lezen van engelstalige researchartikelen.

De cursus wordt gekenmerkt door een grote bijdrage van gastdocenten uit het Radboudumc en andere universiteten die hun expertise in de cursus inbrengen. Het programma bevat in elk geval de volgende onderwerpen:

 • endocrinologische concepten, mechanismen van hormoonwerking
 • histologie van endocriene klieren
 • hypothalamus – hypofyse – bijnier as
 • hormonen van de bijnier
 • schildklier en schildklierhormonen
 • endocriene pancreas- diabetes
 • mannelijke en vrouwelijke voortplantingsendocrinologie
 • calcium-regulerende hormonen - osteoporose
 • groei en groeihormoon
 • hormonen van de digestietractus
 • hormonen en tumoren
Bijzonderheden
Zelfstudie dient besteed te worden aan schrijven van abstracts direct na de colleges, het voorbereiden van de literatuurbesprekingen en het maken en up-to-date houden van de persoonlijke syllabus. Het bijhouden van het aangeboden studiemateriaal is een vereiste gezien het hoge tempo van deze cursus en de belangrijke plaats die zelfstudie in de cursus inneemt. De persoonlijke syllabus mag als naslagwerk meegenomen worden naar het tentamen. Contact: dr. Peter H.M. Klaren
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen (waarbij de persoonlijke syllabus geraadpleegd mag worden) en uitvoering syllabus.
Voorkennis
Er wordt een basiskennis van de moleculaire biologie, celbiologie en dierfysiologie verondersteld op grond van de cursussen uit de algemene fase.
Literatuur
PowerPoint-bestanden van de colleges worden, indien mogelijk, via BlackBoard beschikbaar gemaakt. De belangrijkste literatuur wordt echter gevormd door de persoonlijke mini-syllabus.
Werkvormen

• 2 uur begeleid individueel project werk
• 6 uur computerpracticum
• 32 uur hoorcollege
• 48 uur onbegeleid individueel project werk
• 6 uur practicum
• 2 uur responsie-college
• 48 uur zelfstudie
Toelichting werkvormen: Zelfstudie dient besteed te worden aan schrijven van abstracts direct na de colleges, en het maken en up-to-date houden van de persoonlijke syllabus.
Aanbevolen materiaal
Blackboard
PowerPoint-bestanden van de colleges worden, indien mogelijk, via BlackBoard beschikbaar gemaakt. De belangrijkste literatuur wordt echter gevormd door de persoonlijke mini-syllabus.
Werkvormen
Computerpracticum
AanwezigheidsplichtJa

Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Project

Responsiecollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English