SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-BB065B
NWI-BB065B
Pathofysiologie van de Nier
Cursus informatieRooster
CursusNWI-BB065B
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; BioWetenschappen;
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
dr. F.C.H. d' Ancona
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. P.M.T. Deen
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. P.M.T. Deen
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. P.M.T. Deen
Overige cursussen docent
Docent
drs. R.P.E. de Gier
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW3  (30-01-2017 t/m 09-04-2017)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus kan de student:
  • de normale bouw en functie van de nier vanuit het perspectief van de homeostase van ons lichaam beredeneren
  • beschrijven d.m.v. welke processen de regulatie van de ion en water homeostase in het menselijk lichaam gerealiseerd wordt
  • beschrijven welke eiwitten een belangrijke rol spelen in de regulatie van de ion en water homeostase
  • begrijpen hoe mutaties in deze eiwitten leiden tot de ziektebeelden
  • begrijpen op welke werkingsmechanismes therapieën voor deze ziekten berusten
Inhoud
Het vermogen van dieren als de mens om op het land te kunnen leven hangt direct samen met het ontwikkelde vermogen om de beschikbaarheid van ionen, water en voedingsstoffen onafhankelijk te kunnen regelen van de omgeving, ondanks dat dit continue kortstondig veranderd wordt. De nier is het belangrijkste orgaan voor de regulatie van deze ion- en water homeostase, waarbij lichaamssignalen in nierepitheelcellen geintegreerd worden en leiden tot activatie of inactivatie van specifieke kanaal- en transportereiwitten. Fouten in deze eiwitten leiden tot ziektes als hypertensie, diabetes insipidus en nierstenen.
Binnen het RadboudUMC wordt kwalitatief hoogstaand onderzoek gedaan naar zowel de fundamentele en klinische aspecten van deze zogenaamde tubulaire transport stoornissen. In dit blok 'pathofysiologie van de nier’ raakt de student bekend met deze processen van ‘molecuul tot mens’. De student bestudeert het ontstaan en belang van de cellulaire membraanpotentiaal voor het vermogen van de cel om ionen en water te transporteren en de rol van key-eiwitten hierin. Het zal duidelijk worden dat dit dient als basis voor het begrijpen van het werkingsmechanismes die de verschillende segmenten van de nier gebruiken om de regulatie van de ion en water homeostases van ons lichaam als geïntegreerd geheel in stand te houden.
Met de hierbij verkregen inzichten zal de student in staat zijn ziektebeelden als gevolg van mutaties in betrokken eiwitten te herleiden en de werkingsmechanismen van gebruikte therapien voor deze ziektes te begrijpen. Aan de hand van hoorcolleges, zelfstudie opdrachten, praktika en responsie colleges zal het bovenstaande duidelijk gemaakt worden. Daarnaast zal de student in werkgroepactiviteiten via casuïstiek de bestudeerde stof proberen toe te passen op stoornissen in de homeostatische regulatie.
Bijzonderheden
Contact: mw. Rosanne Kanis, Management Assistent, rosanne.kanis@radboudumc.nl, 3613650, of prof. dr. Peter M.T. Deen, p.deen@radboudumc.nl, 3617347.
De cursus wordt in genoemde periode verzorgd op ma en di.
Toetsinformatie
De beoordeling zal berusten op een schriftelijk tentamen
Voorkennis
Er wordt een basiskennis van de moleculaire biologie, celbiologie en dierfysiologie verondersteld op het niveau van de algemene fase.
Literatuur
Noodzakelijk:

• Boron & Boulpaep.: Medical physiology, second edition with student consult online accessm, Uitgever: Saunders, Philadelphia, 2009, ISBN 9781416031154. Dit boek moet in bezit zijn voor het begin van het blok. Kosten ongeveer € 70,-
• Blokboek wordt voorafgaand aan de cursus verkocht
Colleges worden op blackboard gezet
Werkvormen

• 3 uur begeleid groeps project werk
• 10 uur computerpracticum
• 16 uur hoorcollege
• 4 uur practicum
• 12 uur responsie-college
• 123 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Boek
Boron & Boulpaep.: Medical physiology, second edition with student consult online accessm, Uitgever: Saunders, Philadelphia, 2009
ISBN:9781416031154
Dictaat
Blokboek
Werkvormen
(Computer)Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Project
AanwezigheidsplichtJa

Responsiecollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW3, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English