SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-BB076B
NWI-BB076B
Bachelor Portfolio Biowetenschappen
Cursus informatieRooster
CursusNWI-BB076B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; BioWetenschappen;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. C.A. Albers
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.C. Bartfai
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H.J.M. op den Camp
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. T. Celikel
Overige cursussen docent
Docent
drs. E.A.M. Claassen
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
JAAR  (29-08-2016 t/m 03-09-2017)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • Na afronden van deze cursus:
    • Kun je op bachelor niveau reflecteren op je academische ontwikkeling als bioloog.
    • Ben je in staat onderbouwde beslissingen te nemen en te verdedigen over je verdere (academische) loopbaan waarbij je eigen capaciteiten en ambities in ogenschouw neemt.
    • Heb je een basaal overzicht van de arbeidsmarkt voor biologen.
Inhoud
Deze cursus loopt gedurende de hele Bachelorperiode en is verplicht voor alle bachelorstudenten. Zoals de titel aangeeft is dit een biologie overstijgende cursus. Voor elk bachelor jaar is er een aantal opdrachten die de student o.a. helpen inzicht verkrijgen in zichzelf, ambities en capaciteiten. Daarnaast zijn er opdrachten die de student helpen met het maken van belangrijke keuzes binnen het curriculum. Deze opdrachten worden geüpload in een persoonlijk digitaal portfolio binnen blackboard. Het portfolio bestaat in het eerste jaar uit twee delen B1_S1 en B1_S2; in het tweede bachelorjaar heet dit B2 en in het derde jaar B3.

Het maken van het portfolio wordt ondersteund en gecontroleerd door portfolio begeleiders die gesprekken voeren met de student over hun voortgang. Tijdens B1 maken de studieadviseurs voor hun studievoortgangs gesprekken gebruik van de gemaakte opdrachten. Voor B2 en B3 wordt een portfoliobegeleider aangewezen, in principe is de beoordelaar van het Bacheloressay (NWI-BB072C) automatisch ook de portfoliobegeleider.
Bijzonderheden
Portfoliocoördinator: Jeroen Kassenberg, 024-3652040
Onderwerpen
Onderwerpen die in het portfolio aan de orde komen, zijn:

• academische vaardigheden;
• sterkte/zwakte analyse;
• evaluatie- en reflectieopdrachten;
• persoonlijke profilering;
• studieplanning.
• loopbaanvoorbereiding en arbeidsmarkt orintatie.
Toetsinformatie
Evaluaties en beoordeling:
De opdrachten uit B1 dienen als basis voor de studievoortgangsgesprekken die door de studieadviseurs gevoerd worden.
Aan het eind van het tweedebachelorjaar vindt een evaluatiegesprek plaats waarin de B2 opdrachten worden besproken met de portfoliobegeleider. Het B3 beoordelingsgesprek vindt plaats nadat de bachelorstage is afgerond, aan het einde van de bacheloropleiding. Dit gesprek is wederom met de portfoliobegeleider.

Eindbeoordeling:
Na afloop van het B3 gesprek, dient het door de portfoliobegeleider ingevulde en ondertekende beoordelingsformulier als scan gemaild te worden aan de portfoliocoördinator (J. Kassenberg, j.kassenberg@science.ru.nl). Deze registreert de beoordeling (Onvoldoende/Voldoende/Goed) vervolgens in Osiris.
Werkvormen

• 84 uur zelfstudie
Toelichting werkvormen: De student houdt gedurende de gehele Bachelor op een aantal gespecificeerde momenten een persoonlijk, digitaal portfolio bij binnen Blackoard aan de hand van aangeleverde opdrachten en gesprekken.
Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok JAAR

SluitenHelpPrint
Switch to English