SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-BB077B
NWI-BB077B
Statistiek II
Cursus informatieRooster
CursusNWI-BB077B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; BioWetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. P.H.M. Klaren
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.H.M. Klaren
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P.H.M. Klaren
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW3  (30-01-2017 t/m 09-04-2017)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus

  • kun je de meest voorkomende statistische begrippen een correcte definitie geven.
  • kun je bij een gegeven data-set een gepaste statistische procedure kiezen, deze uitvoeren en de output ervan correct interpreteren.
  • kun je een rechte regressielijn construeren, karakteriseren en deze gebruiken als ijklijn of ter interpolatie.
  • kun je fouten en variatie in metingen identificeren, reduceren en analyseren.
  • kun je eenvoudige dimensie-analyse en functie-onderzoek toepassen.
Inhoud

De volgende observaties vormden de aanleidingen voor de organisatie van deze cursus:

  1. Beperkte kwantitatieve vaardigheden bij studenten.
  2. Ondanks de eerstejaars cursus Statistiek, weinig vertrouwen van studenten in eigen statistische vaardigheden.

Het praktische gebruik van statistische methoden is onoverkomelijk in de analyse van experimentele resultaten, maar toch wordt er vaak als een berg tegenop gezien. Deze cursus is géén gebruikerscursus voor SPSS, SAS, Statistica, etc. Integendeel: we proberen (eenvoudige) statistiek inzichtelijk en intuitief te maken om daarmee de stap naar toepassing (en het gebruik van SPSS, SAS, Statistica, etc.) te vergemakkelijken. Daarbij komen niet alleen statistische methoden aan de orde, maar ook vragen als "wat te doen bij uitschieters in meetwaarden?", "hoe ga ik om met fouten/onzekerheden", "hoe krijg ik grip op formules", "ijklijnen en lineaire regressie" krijgen aandacht.

In de werkcolleges wordt geoefend om, from scratch, in een spreadsheet een aantal statistische concepten en begrippen (bijvoorbeeld het verschil tussen standaarddeviatie en standaardfout, de centrale limietstelling) "zichtbaar" te maken. De spreadsheet-omgeving wordt ook gebruikt om zelf toetsen (in) te bouwen.

De volgende statistische procedures komen aan bod: z-test, t-test (gepaard en ongepaard), ANOVA, Mann-Whitney-Wilcoxon U-test, Chi-kwadraat test (goodness-of-fit, test of independence), lineaire regressie met 1 onafhankelijke variabele, de berekening van steekproefgroottes, en enkele algoritmes voor de detectie van uitbijters.

Onderwerpen
• Biologische variatie en statistiek
• Dimensie-analyse en functie-onderzoek
• Frequentieverdelingen
• Steekproefgrootte en power-analyse

• De anatomie van een statistische toets
• Correlaties en regressie
• Non-parametrische statistiek
• Fouten en uitbijters
Toetsinformatie
Schriftelijk, deels MC en deels open vragen. Een grafische rekenmachine is toegestaan bij het tentamen.
Voorkennis
Het is wenselijk als je vertrouwd bent met de spreadsheet-omgeving van Excel. Verder is geen specifieke inhoudelijke voorkennis vereist. Wiskunde-A op VWO-niveau en de eerstejaars cursus "Statistiek" zijn prima bagage voor "Statistiek II".
Literatuur
Aangeraden:

• G. R. Norman & D. L. Steiner (2003) PDQ Statistics, 3de editie. BC Decker Inc., Hamilton/Londen. ISBN 978-1-55009-207-3. (Een goed toegankelijke, niet-technische uitgave.)
Werkvormen

• 16 uur computerpracticum
• 16 uur hoorcollege
Aanbevolen materiaal
Boek
G. R. Norman & D. L. Steiner (2003) PDQ Statistics, 3de editie. BC Decker Inc., Hamilton/Londen.
ISBN:9781550092073
Werkvormen
Computerpracticum
AanwezigheidsplichtJa

Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW3, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English