SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-BB085B
NWI-BB085B
Hersenen en Gedrag
Cursus informatieRooster
CursusNWI-BB085B
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; BioWetenschappen;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
ir. E. Arani
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. F.P. Battaglia
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. P.H.E. Tiesinga
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. R.J.A. van Wezel
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. R.J.A. van Wezel
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW3  (30-01-2017 t/m 09-04-2017)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student weet hoe sensorische informatie wordt gecodeerd in zowel het smaak-reuk, vestibulair, visueel en auditief systeem
  • De student begrijpt de onderliggende mechanismen van het motorisch systeem en sturing van de spieren
  • De student begrijpt de onderliggende mechanismen van sensorische en motorische integratie
  • De student kan bovenstaande kennis toepassen bij interpretatie van diergedrag en de evolutie van motor-sensorische functies
  • De student kan bovenstaande kennis toepassen bij interpretatie van biomedische aspecten van sensori-motor functies
  • De student kan primaire literatuur betreffende sensori-motor functies samenvatten in een essay
Inhoud
De cursus biedt een overzicht van de neurale basis van waarnemen en handelen bij mens en dier. Zowel de resultaten van recent neurofysiologisch onderzoek bij proefdieren als nieuwe inzichten uit humane neuroimaging studies komen aan bod. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan de koppeling van sensorische en motorische systemen met de evolutie en het gedrag van mens en dier. De volgende thema's komen aan bod:
  1. De representatie van de buitenwereld en zelfbeweging door sensorische systemen (chemisch, visueel, auditief, vestibulair en somatosensorisch)
  2. Motorische functies en de onderliggende neurofysiologische aspecten
  3. Evolutie en gedrag met betrekking tot sensorische en motorische functies bij mens en dier
  4. Biomedische aspecten van sensori-motor functies
Bijzonderheden
• Deelname aan de Responsie- en werkcolleges, Computerpractica, en Demonstraties is verplicht; een voldoende voor deze onderdelen is voorwaarde om deel te mogen nemen aan het tentamen.
• De cursus wordt verzorgd op donderdag en vrijdag.
• De cursus wordt gegeven in het Nederlands, onderdelen (slides, gastcolleges, computeropdrachten, assignments enz.) kunnen in het Engels zijn.
• Tijdens de cursus moet een essay over primaire literatuur worden geschreven.

Contactpersoon: Prof. Dr. Richard van Wezel, r.vanwezel@donders.ru.nl
Onderwerpen
• Somatosensorisch systeem
• Spiersensoren
• Motorsystemen
• Visueel systeem: netvlies
• Visueel systeem: cortex
• Auditief systeem
• Vestibulair systeem
• Evolutie en gedrag in de context van sensori-motor functies
• Biomedische aspecten van sensori-motor functies
Toetsinformatie
• Tentamen met open vragen
• individuele kort essay opdracht en verplichte aanwezigheid computerpraktikum tellen mee
Voorkennis
Basale neuroanatomie, basale achtergrondkennis over de actiepotentiaal en neurale transmissie (axonen, synapsen, transmitters). Deze kennis is onder andere te halen uit: Purves, Neuroscience, (5e editie), Hoofdstukken 1 t/m 8
Literatuur

• Purves et al, Neuroscience, (5th Edition, Sinauer).
De colleges zijn grotendeels gebaseerd op Hoofdstukken 9 t/m 21 uit Purves (5e druk) en gedeeltes van andere hoofdstukken
Werkvormen

• 24 uur computerpracticum
• 32 uur hoorcollege
• 16 uur responsie-college
• 96 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Boek
Purves et al, Neuroscience, (5th Edition, Sinauer)
Werkvormen
Computerpracticum
AanwezigheidsplichtJa

Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Responsiecollege
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met TAO
GelegenhedenBlok KW3, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English