SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-FC0042B
NWI-FC0042B
Debating Science: an Introduction in ‘Science in Society’
Cursus informatieRooster
CursusNWI-FC0042B
Studiepunten (ECTS)3
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Institute for Science, Innovation and Society;
Docenten
Coördinator
dr. J.G. van den Born
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.G. van den Born
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.G. van den Born
Overige cursussen docent
Docent
dr. L. Krabbenborg
Overige cursussen docent
Docent
L. Landeweerd
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW2  (07-11-2016 t/m 29-01-2017)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • Inzicht krijgen in de processen die een rol spelen in de relatie tussen wetenschap en samenleving (politiek, burgers en media), specifiek met betrekking tot het klimaatdebat
  • Inzicht krijgen in de rol van de media, de wijze waarop wetenschappers optreden en overkomen in de media en hoe wetenschappelijke kennis wordt gerepresenteerd door de media, specifiek met betrekking tot het klimaatdebat
  • Inzicht krijgen in de manier van framing en de effecten van framing, met name in de media
  • Bewustwording van verschillende percepties van burgers en wetenschappers
  • De verschillende rollen die wetenschappers kunnen hebben met betrekking tot beleid kunnen beschrijven en toepassen
  • Strategieën hoe om te gaan met onzekerheid kunnen beschrijven en toepassen
  • Inzicht krijgen in de werking van het IPCC, met name wat betreft de rol van wetenschap en de  interactie tussen wetenschap en beleid
  • Leren argumenteren, strategisch onderhandelen en luisteren in een plenair debat met medestudenten
Inhoud
Doel van de cursus is het kennismaken met verschillende thema’s van Science in Society aan de hand van casuïstiek, en zicht te krijgen op de interactie tussen wetenschap, politiek, media en burgers. Aandacht zal besteedt worden aan onderwerpen als: omgaan met onzekerheden in wetenschappelijke kennis, geloofwaardig van wetenschap, rollen van wetenschappers, percepties van burgers met betrekking tot wetenschappelijke onderwerpen en de rol van de media.
We hebben als casus gekozen voor het klimaatdebat omdat dit onderwerp zich erg goed leent om de relatie tussen wetenschap, samenleving en media te bestuderen en het erg actueel is. Maar om ook de toepasbaarheid van de stof op andere vakgebieden te illustreren zal ook zoveel mogelijk andere casuïstiek gebruikt worden zoals bijvoorbeeld HPV vaccinatie, de Mexicaanse griep en natuur.
Bijzonderheden
De cursus wordt in het Nederlands gegeven.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen
Voorkennis
De cursus 'Debating Science: an introduction in 'Science in Society' is voor iedereen toegankelijk en opgezet als een kennismaking met het onderwijs en de thema's van de masterspecialisatie Science in Society
Literatuur
Zie blackboard
Werkvormen

• 2 uur begeleid individueel project werk
• 8 uur hoorcollege
• 32 uur onbegeleid individueel project werk
• 8 uur werkcollege
• 34 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Blackboard
Blackboard wordt gebruikt om de noodzakelijke materialen te verspreiden
Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Project
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3

SluitenHelpPrint
Switch to English