SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-FCEM02B
NWI-FCEM02B
Oriëntatiecursus CEM: Schrijfvaardigheid
Cursus informatieRooster
CursusNWI-FCEM02B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Facultair Algemeen;
Docenten
VorigeVolgende 5
Coördinator
dr. L. Consoli
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. L. Consoli
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.M. Dresen
Overige cursussen docent
Docent
M.A.C. van den Ende
Overige cursussen docent
Docent
drs. A.P.W. van Hout
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW1  (29-08-2016 t/m 06-11-2016)
Aanvangsblok
KW1/  KW2/  KW3/  KW4
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingGeef je groepsvoorkeur aan! Aanvangstijd betreffende groep onder 'Opmerking'
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureOp volgorde van aanmelding
ToelichtingOp volgorde van aanmelding
Cursusdoelen

Helder en bondig leren schrijven via een intensieve training, zodanig dat ook een leek het verhaal begrijpt.

Inhoud
Vind je het soms ook zo moeilijk aan niet-vakgenoten uit te leggen waar jij in je studie mee bezig bent? Na de module Effectief Schrijven gaat je dat in ieder geval beter af. Ook bèta’s kunnen levendig en begrijpelijk (leren) schrijven!
Effectief Schrijven is een stoomcursus met veel praktische tips en learning by doing. In een intensieve training van acht bijeenkomsten leer je onderwerpen uit je vakgebied zo te beschrijven, dat een geïnteresseerde leek van enig niveau je verhaal begrijpt en met plezier leest. Tijdens de bijeenkomsten besteden we aandacht aan de logische structuur voor een tekst, een deugdelijke argumentatie en veelvoorkomende stijlfouten. Je maakt een bouwplan en schrijft twee teksten.
Daarop krijg je feedback van de docent en van je medestudenten. Je geeft dus zelf ook feedback. We bespreken de opdrachten, we kijken wat er goed aan is, wat beter kan en vooral hoe. Daarna verbeter je je eigen tekst. De gemaakte opdrachten en je inzet bepalen je eindcijfer, er is geen afsluitend tentamen. Je kunt kiezen uit twee varianten:
 
Journalistiek schrijven
In deze cursus ligt de nadruk ligt op het begrijpelijk en aantrekkelijk schrijven voor geïnteresseerde niet-vakgenoten: de lezers van de wetenschapsbijlage van Volkskrant of NRC, maar ook informatiezoekers op Wikipedia. Deze teksten dienen er vooral voor de lezer te informeren of te overtuigen (meningsvorming). Hulpmiddel is het boek Journalistiek Schrijven voor het hoger onderwijs (2010; Donkers, Markhorst & Smits), een praktisch handboek voor alle soorten teksten.Lees ter voorbereiding op het eerste college alvast de hoofdstukken 2, 3 en 4.
 
Zakelijk schrijven
Bij deze cursus ligt het accent minder op aantrekkelijk schrijven, maar gaat het vooral om begrijpelijkheid en duidelijkheid. Hoe overtuig je subsidiegevers ervan in jouw onderzoek te investeren, hoe presenteer je je onderzoeksresultaten aan je opdrachtgever? Ook brieven voor fondswerving, adviesnota’s en managementsamenvattingen horen tot de zakelijke teksten. Deze teksten moeten je lezer meestal aanzetten tot actie.
Voor deze cursus is geen verplichte literatuur, je krijgt noodzakelijke achtergrondinformatie via Blackboard of op papier.
Bijzonderheden
AANWEZIGHEID IS VERPLICHT! Na twee keer afwezig te zijn geweest, volgt automatisch uitsluiting en moet je de cursus een ander kwartaal doen.
Als je een keer door omstandigheden bent verhinderd, meldt dit dan (liefst vooraf!) aan de docent.De docenten die de cursussen verzorgen zijn:

• drs. M.E.A. Smits
• drs.P.J.M. Smits
• drs. M.F. Mulder
• M.A.C. van den Ende
• M.H. Guljé
• A.W.M. van Hout
• drs. M.J. Zuidweg

De cursus wordt 4x per jaar aangeboden: in het 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal. Inschrijving voor de cursus en werkgroepen sluit 10 werkdagen voor de cursus van start gaat.Wie het eerst komt, wie het eerst maalt: niet iedereen zal de werkgroep van zijn voorkeur kunnen volgen. Vroeg inschrijven is daarom aan te bevelen.
Onderwerpen
Diverse schrijfopdrachten, met als eindopdracht het schrijven van een populair wetenschappelijke tekst of een korte beleidsnotitie.
Toetsinformatie
Het eindcijfer wordt als volgt bepaald:

• 50% door het cijfer dat je krijgt voor de (revisie van) je laatste opdracht
• 50% door het cijfer dat je krijgt voor het niveau van eerdere bijdragen, de manier waarop je feedback geeft op teksten van anderen en je inzet tijdens de cursus.
Literatuur
Noodzakelijk voor de variant 'journalistiek schrijven':

• Henk Donkers, Selma Markhorst, Marij Smits, Journalistiek Schrijven voor het hoger onderwijs (2010), uitgeverij Coutinho.
Noodzakelijk voor de variant 'zakelijke teksten schrijven':

• wordt later bekendgemaakt
Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 68 uur zelfstudie
Toelichting werkvormen: Groepsgewijs elkaar feedback geven op de geschreven teksten.
Verplicht materiaal
Boek
Noodzakelijk voor de variant 'journalistiek schrijven': • Henk Donkers, Selma Markhorst, Marij Smits, Journalistiek Schrijven voor het hoger onderwijs (2010), uitgeverij Coutinho.
Boek
Noodzakelijk voor de variant 'zakelijk schrijven': wordt later bekendgemaakt
Werkvormen
Werkgroep 1
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW1

SluitenHelpPrint
Switch to English