SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-FFIL100
NWI-FFIL100
Inleiding in de Filosofie en de Ethiek
Cursus informatieRooster
CursusNWI-FFIL100
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Institute for Science, Innovation and Society;
Docenten
Docent
dr. P.C. Lemmens
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H.A.E. Zwart
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. H.A.E. Zwart
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. H.A.E. Zwart
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW4  (10-04-2017 t/m 03-09-2017)
Aanvangsblok
KW4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Leerdoelen van deze cursus:

  • Inzicht in filosofische, historische en culturele achtergronden van biowetenschap
  • Inzicht in de maatschappelijke impact van biowetenschap
  • Inzicht in de kentheoretische vooronderstellingen van experimenteel onderzoek
  • Inzicht in de eigenheid van wetenschappelijk denken in vergelijking met andere vormen van intellectuele activiteit
  • Vaardigheid om actuele wetenschappelijke ontwikkelingen in een bredere maatschappelijke en culturele context te plaatsen
  • Vaardigheid om te reflecteren op de interactie tussen wetenschap en maatschappelijke omgeving
  • Vaardigheid om concrete morele dilemma's in verband met wetenschapsbeoefening te analyseren
Inhoud
De cursus Inleiding in de Filosofie en de Ethiek belicht op geïntegreerde wijze filosofische en ethische aspecten van biowetenschap door middel van hoorcolleges en opdrachten. De cursus biedt een venster op filosofische en ethische vragen die verband houden met wetenschapsbeoefening. Wetenschappelijke ontwikkelingen worden in een historische, culturele en maatschappelijke context geplaatst. Deelnemers leren kritisch te reflecteren op biowetenschappelijke onderzoekspraktijken.
Achtergrond vormt de gedachte dat een nieuw tijdperk is aangebroken, het antropoceen, waarin de mens een onomkeerbare en alomtegenwoordige invloed uitoefent op de planetaire leefomgeving en we aan het begin lijken te staan van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het leven.
Onderwerpen
• Inleiding in de wetenschapsethiek: van Kant tot en met informed consent
• Grondleggers van de filosofie van biowetenschap: Plato en Aristoteles
• Inleiding in de proefdierethiek
• Inleiding in de ethiek van biotechnologie
• Inleiding in de wetenschapsfilosofie
• Inleiding in de techniekfilosofie
• Inleiding in de milieu-ethiek
• Filosofie en synthetische biologie
• Biowetenschap in het antropoceen
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen
Voorkennis
Geen
Literatuur
Syllabus en teksten op Blackboard
Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 16 uur onbegeleid groeps project werk
• 52 uur zelfstudie
Toelichting werkvormen:

• Hoorcolleges en achtergrondliteratuur
• Opdrachten
Aanbevolen materiaal
Blackboard
Teksten op blackboard
Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Project

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English