SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-FFIL101
NWI-FFIL101
Inleiding Filosofie en Ethiek (Wis-, Natuur-, Scheikunde & Informatica)
Cursus informatieRooster
CursusNWI-FFIL101
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Institute for Science, Innovation and Society;
Docenten
Coördinator
dr. L. Consoli
Overige cursussen docent
Docent
dr. L. Consoli
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. L. Consoli
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW1  (29-08-2016 t/m 06-11-2016)
Aanvangsblok
KW1/  KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student is in staat de status van wetenschap en wetenschappelijke kennis in een bredere intellectuele context te plaatsen
  • De student is in staat kritisch te reflecteren over de grondslagen van de wetenschap
  • De student is in staat kritisch te reflecteren over zijn handelingen als wetenschapper
  • De student is in staat een gefundeerd oordeel over wetenschapsfilosofische en wetenschapsethische kwesties te formuleren
Inhoud

In de cursus zullen een aantal kwesties rondom de filosofsiche funderingen en de morele aspecten van wetenschap aan bod komen. De cursus wordt 2 keer gegeven, met een deels verschillende inhoud (zie onder 'Bijzonderheden').

We zullen o.a. de volgende vragen behandelen:

  • Wat is wetenschap? Wat is wetenschappelijke kennis? Wat zijn de epistemologische eigenschappen die wetenschap bijzonder maken?
  • Modellen en theorieen: wat betekent dat we als wetenschapper een model van de werkelijkheid maken? wat is de verhouding tussen model en materiële entiteiten?
  • Wat is de status van wiskunde als (wetenschappelijke) discipline?
  • Popper/Kuhn/Lakatos: we zullen deze 3 wetenschapsfilosofen de revue te laten passeren. 3 verschillende kijken op wat wetenschap is/kan
  • Ethiek en moraal: welke modellen hebben we tot onze beschikking om morele besluiten/handelingen te analyseren/rechtvaardigen?
  • Wetenschappelijke integriteit: wat betekent om een 'goede' wetenschapper te zijn? Voorbeelden van fraude en plagiaat.
Bijzonderheden
De cursus wordt 2 keer gegeven, in kwartaal 1 en in kwartaal 2. De inhoud van de twee 'varianten' verschilt enigszings qua onderwerpen. In kwartaal 1 zal het accent meer liggen op de grondslagen van het wetenschappelijk bedrijf en de relatie met wiskunde en haar formalisme, terwijl in kwartaal 2 zal meer aandacht worden besteed aan de relatie tussen theorie en empirie en de betekenins van 'experimentele data' en waarnemingen. In beide varianten zal een basis aantal onderwerpen en modellen de revue passeren.
Onderwerpen
• Korte geschiedenis van de wetenschap
• De wetenschappelijke methode
• Deductie, inductie, abductie
• Popper, Kuhn, Lakatos
• Ethische modellen
Toetsinformatie
Aan de studenten zal gevraagd worden om 2 korte opdrachten en een eindpaper te schrijven. Een van de korte opdrachten is een groepsopdracht. Er is geen tentamen. De korte opdrachten tellen voor 50% van het eindcijfer, de eindopdracht voor het resterende 50%.
Literatuur
Literatuur zal via Blackboard beschikbaar gemaakt worden
Werkvormen

• 1.5 uur begeleid individueel project werk
• 16 uur hoorcollege
• 2 uur onbegeleid groeps project werk
• 12 uur onbegeleid individueel project werk
• 52.5 uur zelfstudie
Toelichting werkvormen: Hoorcolleges en discussiebijeenkomsten
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Literatuur zal via Blackboard beschikbaar gemaakt worden
Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Project

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormEssay
GelegenhedenBlok KW1, Blok KW3

SluitenHelpPrint
Switch to English