SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-GCSE001
NWI-GCSE001
Climate Change: Science & Policy
Cursus informatieRooster
CursusNWI-GCSE001
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Institute for Science, Innovation and Society;
Docenten
Coördinator
prof. dr. ir. A. Bregman
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. ir. A. Bregman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. ir. A. Bregman
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW2  (07-11-2016 t/m 29-01-2017)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • Kennismaken met de belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en de controverses.
  • Kennismaken met het nationale en internationale klimaatbeleid op het gebied van adaptatie en mitigatie
  • Kennis van het klimaatdebat en de achterliggende oorzaken
  • Begrijpen hoe wetenschappelijke resultaten doorwerken in het klimaatbeleid
  • Kennismaken met een aantal praktijkcasussen
Inhoud
Het beperken van klimaatverandering is één van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Nog steeds is klimaatverandering onderdeel van verhitte discussies waarin ideologische, electorale en wetenschappelijke argumenten door elkaar heen lopen. Desondanks is in Parijs in December 2015 een ambitieus klimaatakkoord gesloten om de opwarming van de aarde te beperken.
Intussen blijft de concentratie broeikasgassen wereldwijd onverminderd toenemen. Hoe gaan we als beleid om met alle wetenschappelijke informatie over klimaatverandering en de onvermijdelijke gevolgen van de opwarming? Hoe erg zijn de gevolgen en waarom is het zo lastig een duurzame samenleving in te richten? Hoe werkt de doorwerking van wetenschappelijke informatie naar beleid en wat zijn de mogelijkheden de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen? Wat betekent klimaatverandering voor Nederland en wat doet de overheid eraan om te zorgen dat we toekomstbestendig zijn als deltaland?
De wisselwerking tussen klimaatwetenschap staat centraal in dit college. We staan stil bij de belangrijkste uitdagingen in de klimaatwetenschap en de controverses en nemen een kijkje in de wetenschappelijke keuken.   Het college besteedt ook aandacht aan het nationale en international klimaatbeleid  en de rol van de wetenschap in de beleidsvorming. De basisbegrippen van de wisselwerking tussen klimaatwetenschap en klimaatbeleid worden behandeld. Dit doen we aan de hand van praktische voorbeelden.
Je zult kennis maken met de dilemma’s waar het in de praktijk om draait in de relatie tussen klimaatbeleid en klimaatwetenschap. Ook het klimaatdebat en de oorzaken van het ontstaan ervan komen aan bod. Daarnaast zul je deel uit maken van een gesimuleerde VN bijeenkomst en discussieren en onderhandelen over de klimaatproblematiek en mogelijke oplossingen. 
Enthousiaste beleidsmedewerkers zullen hun kijk geven vanuit de praktijk. Hierbij komen centrale vragen aan bod als: hoe gaat het beleid om met wetenschappelijke onzekerheden en met de veelheid aan informatie?  Hoe werken wetenschappelijke resultaten concreet door in beleid? Na het college ben je in staat om deze vragen aan te pakken en als je het leuk vindt bij beleids- of wetenschappelijke instellingen aan de slag te gaan om je te verdiepen en verder te werken aan diverse casussen in de praktijk of de Nederlandse delegatie te ondersteunen tijdens een klimaatbijeenkomst van de Verenigde Naties. Studenten die jullie zijn voorgegaan zullen hun ervaringen vertellen.
Bijzonderheden
Deze cursus is onderdeel van de nieuwe minor Global Challenge, Science & Entrepreneurship, maar kan ook los worden gevolgd. Het vak zal ook een interactie hebben met het vak "Debating Science in Society", waarin je zult deelnemen aan een 'echt' klimaatdebat in een setting van de Verenigde Naties.
Onderwerpen
• De natuurlijke en menselijke factoren die klimaatverandering beïnvloeden en de belangrijkste controverrses: wie heeft er gelijk?
• Een kijkje in de wetenschappelijke keuken. Hoe wordt onderzoek naar klimaatverandering uitgevoerd?
• Het klimaatbeleid: de uitvoering en het verschil tussen adaptatie en mitigatie.
• De verbinding tussen klimaatwetenschap en klimaatbeleid: hoe gaat dit in zijn werk? Wat zijn de knelpunten en successen? Welke uitdagingen en wetenschappelijke vragen spelen een rol? Welke rol speelt het huidige verhitte debat met klimaatsceptici?
• De interactie klimaatwetenschap en beleid in de praktijk.
• Deelname aan een klimaatdebat
Toetsinformatie
De details t.a.v. tentaminering zullen in het college verder worden toegelicht.
Voorkennis
Het vak vereist geen aparte voorkennis en is ook toegespitst op andere opleidingen.
Literatuur
De benodigde literatuur wordt in het college aangereikt
Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 16 uur responsie-college
• 52 uur zelfstudie
Toelichting werkvormen:

• 16 uur hoorcollege
• 16 uur werkcollege met opdrachten
Verplicht materiaal
Handouts
De benodigde literatuur wordt in het college aangereikt
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3

SluitenHelpPrint
Switch to English