SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-GCSE002
NWI-GCSE002
Energy and Sustainability
Cursus informatieRooster
CursusNWI-GCSE002
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Institute for Science, Innovation and Society;
Docenten
Docent
prof. dr. H.C. de Coninck
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. N. de Groot
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. ir. J.J. Schermer
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. ir. J.J. Schermer
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. J.J. Schermer
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW2  (07-11-2016 t/m 29-01-2017)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student heeft theoretische kennis van de processen die een rol spelen bij de exploitatie van onze huidige en toekomstige energiebronnen
  • De student is in staat om kwantitatief de mogelijkheden, uitdagingen en onmogelijkheden van de verschillende energiebronnen met elkaar te vergelijken
  • De student is in staat om op basis van de kwantitatieve vergelijking de maatschappelijke implicaties van de verschillende energiebronnen (verbaal en schriftelijk) te verwoorden in een samenhangend betoog
Inhoud

In de cursus wordt de maatschappelijke energiebehoefte besproken en de verschillende bronnen (fossiel, nucleair, duurzaam) behandeld die nu en in de toekomst in deze behoefte kunnen voorzien. Na een inleidend college over energiegebruik en behoefte worden de technologie, potentie een maatschappelijke implicaties van de verschillende energiebronnen behandeld door expert gastsprekers uit de verschillende disciplines.

Bijzonderheden
Deze cursus voor de minor Grand Challenges is onderdeel van de Panoramacursus Energie voor tweedejaars Science studenten (NWI-MOL092) welke in aansluiting op het kwartaal hoorcolleges nog een kwartaal practicum opdrachten omvat.
Voorkennis
Algemene vaardigheden verslag schrijven
Literatuur
Verplicht:

• Jo Hermans, Energy Survival Guide, BetaText, 2011
• David MacKay, Sustainable Energy – without the hot air, UIT Cambridge Ltd, 2009 (gratis te down loaden van www.withouthotair.com)
Aanvullend:

• hand-outs van de hoorcolleges
Verplicht materiaal
Boek
David MacKay, Sustainable Energy – without the hot air, UIT Cambridge Ltd, 2009 (gratis te down loaden van www.withouthotair.com)
Boek
Jo Hermans, Energy Survival Guide, BetaText, 2011
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3

SluitenHelpPrint
Switch to English