SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-GCSE007
NWI-GCSE007
Beleid, Ondernemerschap en Innovatie
Cursus informatieRooster
CursusNWI-GCSE007
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Institute for Science, Innovation and Society;
Docenten
Coördinator
prof. dr. H.C. de Coninck
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. H.C. de Coninck
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H.C. de Coninck
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. M.J.G.M. van Gils
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. ir. E.J. Sol
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW2  (07-11-2016 t/m 29-01-2017)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • Je hebt enkele basale concepten van innovatieprocessen, beleidswetenschappen en bedrijfskunde leren kennen
  • Je hebt basale concepten uit de beleids- of bedrijfskunde toegepast op een praktische case van een overheid of onderneming
  • Je kent de verschillen tussen actoren in de publieke sector (beleidsmakers) en de private sector (bedrijven)
  • Je hebt een goede indruk van de consequenties en inhoud van een keuze voor of tegen de Science, Management & Innovation masterspecialisatie
  • Je kunt in groepsverband je project plannen en een opdracht uitvoeren
Inhoud
Centraal in de cursus staan “de onderneming” en “de overheid” als actoren voor een duurzame toekomst. Duurzaamheid heeft hierbij vele gezichten: gezondheid, energie, klimaat, ecologische balans, maar duurzaamheid kent sociale, organisatorische en economische aspecten. In het bijzonder wordt ook aandacht besteed aan innovaties en business cases om o.a. een duurzame toekomst mogelijk te maken.
Zowel de publieke sector (de overheden, beleidsmakers) als het bedrijfsleven worstelen met de vraag hoe het duurzaamheidsvraagstuk het hoofd te bieden. Innovatie neemt hierbij een belangrijke rol in; bedrijven proberen via duurzame innovatie de markt van de toekomst te veroveren, en de publieke sector stuurt bedrijven, bijvoorbeeld door te verleiden of te dwingen te investeren in de duurzame economie van de toekomst in plaats van in de “oude economie” te blijven opereren.
In vier inleidende hoorcolleges wordt duidelijk gemaakt wat er in de praktijk van beleid en bedrijf gebeurt, hoe innovatie werkt, en hoe dat interactie heeft met maatschappelijke en economische uitdagingen. In het bijzonder komen klimaat-, energie- en gezondheidsaspecten aan bod.
Enkele basisbegrippen rondom beleidsvorming, business cases (inclusief begroting met kosten en opbrengsten), intellectueel eigendom en innovatie worden behandeld. Er is geen tentamen over de hoorcolleges, maar je wordt geacht in een individuele opdracht (zie onder) gebruik te maken van de hoorcolleges en genoemde artikelen.
De rest van de cursus is gericht op het groepsproject waarin iedere groep rondom een van de duurzaamheidsonderwerpen een eigen business plan of beleidsplan uitwerkt, inclusief "product/oplossings" beschrijving, markt/beleidsanalyze en financieel plan. Ieder van de groepen moet een eigen product of beleidsplan bedenken. Van vorige jaren zijn refentie voorbeelden beschikbaar. De groepen maken regelmatig een voortgangsafspraak met hun studentassistent.
Planning van de college onderwerpen komt bij aanvang van de cursus. In het algemeen worden de inhoudelijke colleges in de eerste weken gegeven, daarna volgen werk colleges waarin de diverse groepen hun resultaten moeten presenteren.
Toetsinformatie
Basaal business plan voor een bedrijf OF beleidsvoorstel voor overheid (70%), individuele opdracht (30%).
Voorkennis
Het vak “Beleid, ondernemerschap en innovatie” is het oriëntatievak voor de masterspecialisatie Science, Management & Innovation (SMI) en kan gevolgd worden in het derde jaar van iedere bachelor-opleiding van de FNWI. De SMI-masterspecialisatie kan binnen elk tweejarig FNWI-masterprogramma worden gevolgd.
In de SMI-specialisatie richt je je op een maatschappelijk relevant bèta-thema naar keuze, en bereid je je voor op een carrière buiten het natuurwetenschappelijk onderzoek, buiten de universiteit. Denk aan op het starten van een eigen bedrijf, een loopbaan in het bedrijfsleven of consultancy, een rol in de publieke sector of bij een maatschappelijke of onderzoeksorganisatie.
Door het vak “Beleid, ondernemerschap en innovatie” te volgen, kom je erachter of deze specialisatie mogelijk iets voor je is.De cursus is ook onderdeel van de minor Global Challenges, Science and Entrepreneurship.
Literatuur
Er wordt een reader samengesteld die te downloaden is op Blackboard.Onderstaande boeken zijn relevant als je meer wilt lezen over dit onderwerp:

• Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial State. Debunking public vs. private sector myths., Anthem Press: London, UK / New York NY, USA.
• Shane, S., Edward Elgar, The Illusions of Entrepreneurship, Cheltenham, 2010
• Kawasaki, Guy, The Art of the Start: The Time-Tested, Battle-Hardened Guide for Anyone Starting Anything, Portfolio, 2004.
Werkvormen

• 4 uur begeleid groeps project werk
• 8 uur hoorcollege
• 40 uur onbegeleid groeps project werk
• 8 uur onbegeleid individueel project werk
• 6 uur presentatie door studenten
• 18 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Reader
Er wordt een reader samengesteld die te downloaden is op Blackboard.
Aanbevolen materiaal
Boek
Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial State. Debunking public vs. private sector myths., Anthem Press: London, UK / New York NY, USA.
Boek
Shane, S., Edward Elgar, The Illusions of Entrepreneurship, Cheltenham, 2010
Boek
Kawasaki, Guy, The Art of the Start: The Time-Tested, Battle-Hardened Guide for Anyone Starting Anything, Portfolio, 2004.
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie
AanwezigheidsplichtJa

Project
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormEssay
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English