SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-IBC018
NWI-IBC018
Discrete Structuren
Cursus informatieRooster
CursusNWI-IBC018
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Informatica en Informatiekunde;
Docenten
Coördinator
dr. E.G.M. Hubbers
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.G.M. Hubbers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E.G.M. Hubbers
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW2  (07-11-2016 t/m 29-01-2017)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingSchakelcursus alleen voor HBO-minoren, bestaande uit gedeelte Formeel Denken en gedeelte Combinatoriek
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van de cursus kun je:

 • Basisbegrippen uit de grafentheorie benoemen en toepassen
 • Binomiaalcoëfficiënten berekenen en toepassen
 • Functies met recursie definiëren en eenvoudige stellingen met inductie bewijzen
 • Bij recursieve betrekkingen gesloten formules bepalen.
Inhoud
Dit vak is eigenlijk geen zelfstandig vak, maar is samengesteld uit verschillende onderwerpen uit de cursussen Formeel Denken (IPK001) en Combinatoriek (IBC016). Aan bod komen:
 • Formeel Denken: hoofdstuk Discrete Wiskunde
  • Graaftheorie
  • Recursie
  • Inductie
 • Combinatoriek: Homogene en inhomogene recursies van verschillende ordes
 • Computeropdracht (waarschijnlijk Maple)
Onderwerpen
Aan bod komen:

• Graaftheorie
• Inductie
• Recursie

• Waarden berekenen volgens recursieve betrekkingen
• Opstellen van recursieve betrekkingen
• Transformeren van recursieve betrekkingen naar directe formules
Toetsinformatie
Er zijn twee facultatieve toetsen voor dit vak die de cijfers TO1 en TO2 opleveren. Daarnaast is er een afsluitend schriftelijk tentamen, dat het cijfer TE oplevert. Het eindcijfer van dit vak wordt bepaald via de volgende formule: MAX(TE, (2*TE+TO1+TO2)/4). Het eindcijfer wordt afgerond conform de eisen van de administratie.
Om aan het afsluitende tentamen deel te mogen nemen moet de computeropdracht met voldoende resultaat zijn beoordeeld.
Voorkennis
Het vak Wiskundige Structuren (IPC020) of een vergelijkbare cursus. Verder dient men enige programmeerkennis te hebben in verband met de computeropdracht.
Literatuur
De behandelde stof is beschreven in dictaten die allemaal beschikbaar zijn via de website van dit vak.

• Herman Geuvers, Henk Barendregt, Bas Spitters, Engelbert Hubbers, Freek Wiedijk: Formeel Denken.
• Formeel Denken Opgavenbundel.
• Wim Gielen, Engelbert Hubbers: Combinatoriek voor Informatici.
• Combinatoriek Opgavenbundel.
Omdat slechts enkele hoofdstukken uit deze dictaten worden gebruikt, is het niet noodzakelijk de hele dictaten te printen.
Werkvormen

• 14 uur hoorcollege
• 4 uur onbegeleid groeps project werk
• 2 uur presentatie door studenten
• 2 uur responsie-college
• 12 uur werkcollege
• 50 uur zelfstudie
Toelichting werkvormen: De stof uit het hoofdstuk van Formeel Denken wordt echt binnen dat vak gevolgd, dus het daar gangbare patroon wordt aangehouden. Dat betekent dat elk blok van twee uur start met één uur werkcollege en daarna één uur hoorcollege. Alleen bestaat het eerste blok gewoon uit twee uur hoorcollege. Bij de stof uit Combinatoriek is er een hoorcollege van twee uur en een werkcollege van twee uur. Tijdens het eerste uur van het werkcollege zal er klassikaal naar opgaven gekeken worden. Tijdens het tweede uur dient er individueel aan de opgaven gewerkt te worden. In de laatste week dient er een computeropdracht te worden gepresenteerd.
Verplicht materiaal
Dictaat
Herman Geuvers, Henk Barendregt, Bas Spitters, Engelbert Hubbers, Freek Wiedijk: Formeel Denken. Omdat slechts enkele hoofdstukken uit dit dictaat wordt gebruikt, is het niet noodzakelijk de hele dictaten te printen.
Dictaat
Wim Gielen, Engelbert Hubbers: Combinatoriek voor Informatici Omdat slechts enkele hoofdstukken uit dit dictaat wordt gebruikt, is het niet noodzakelijk de hele dictaten te printen.
Aanbevolen materiaal
Opdrachten bundel
Formeel Denken Opgavenbundel
Opdrachten bundel
Combinatoriek Opgavenbundel
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
De stof uit het hoofdstuk van Formeel Denken wordt echt binnen dat vak gevolgd, dus het daar gangbare patroon wordt aangehouden. Dat betekent dat elk blok van twee uur start met één uur werkcollege en daarna één uur hoorcollege. Alleen bestaat het eerste blok gewoon uit twee uur hoorcollege. Bij de stof uit Combinatoriek is er een hoorcollege van twee uur en een werkcollege van twee uur. Tijdens het eerste uur van het werkcollege zal er klassikaal naar opgaven gekeken worden. Tijdens het tweede

Responsiecollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3

SluitenHelpPrint
Switch to English