SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-IBI007
NWI-IBI007
Onderzoeksmethoden 1
Cursus informatieRooster
CursusNWI-IBI007
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Informatica en Informatiekunde;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
prof. dr. E. Barendsen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. E. Barendsen
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M.C.J.D. van Eekelen
Overige cursussen docent
Docent
dr. E. Rahimi
Overige cursussen docent
Docent
dr. I. Wilmont
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW2  (07-11-2016 t/m 29-01-2017)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus kunnen de deelnemers:

 • professionele criteria aangeven voor ontwerp en uitvoering van onderzoek; deze criteria toetsen in praktijksituaties; kritisch reflecteren op (publicaties over) onderzoek;
 • onderzoeksvragen formuleren;
 • literatuur zoeken met professionele hulpmiddelen, literatuurbeschrijvingen opstellen;
 • operationaliseren; veelgebruikte methoden voor dataverzameling (kwantitatief, kwalitatief) beschrijven, aangeven in welke situaties ze toepasbaar zijn en hoe valkuilen te vermijden zijn;
 • een onderzoeksplan opstellen volgens een professioneel format;
 • de gekozen aanpak verdedigen tegenover collega-onderzoekers;
 • collega's adviseren en feedback geven.
Inhoud

Deze cursus gaat over het voorbereiden en het uitvoeren van onderzoek. We vatten de term 'onderzoek' daarbij breed op:

 • problemen signaleren, analyseren en oplossen
 • aan de hand van een precies geformuleerde onderzoeksvraag
 • uitgevoerd met verantwoorde methoden
 • zodanig dat het resultaat betrouwbaar is.

Wat is wetenschappelijk onderzoek? Hoe kom je van een een vaag probleem tot een goede onderzoeksvraag? Hoe werkt de wetenschappelijke wereld? Aan de hand van deze vragen gaan we in deze cursus samen op verkenning.

We werpen een kritische blik op voorbeelden van onderzoek en verslaggeving daarover in de media.

Je leert eigen onderzoek te ontwerpen. Verder leer je  enkele veelgebruikte methoden in te zetten. Bij dat laatste ligt de nadruk op methoden die je niet zo snel tegenkomt in andere cursussen, namelijk methoden voor (empirisch) onderzoek waarbij mensen (zoals gebruikers, stakeholders) een rol spelen.

Onderwerpen
• Inleiding: criteria voor onderzoek
• Onderzoeksontwerp: strategieën en methoden, onderzoeksvragen, elementen van een onderzoeksplan, professionele standaarden
• Wetenschap: de wetenschappelijke wereld, mores, publicaties, literatuur zoeken, bibliotheek, wetenschapsfilosofie
• Onderzoeksstrategieën: survey, ontwerponderzoek, case study, experiment
• Specifieke methoden: vragenlijsten, interviews, observatie, documentanalyse

• Operationaliseren: onderzoekseenheden, variabelen, meetniveaus, indicatoren, steekproefkaders, selectie van onderzoekseenheden, vormen van validiteit, causale verbanden
Toetsinformatie
De beoordeling wordt bepaald op grond van het onderzoeksplan en een schriftelijke toets over methodologie.
Om voor beoordeling in aanmerking te komen, moet je hebben meegedaan aan de onderlinge feedback ('peer review').
Voorkennis
De studenten kunnen:

• schriftelijk en mondeling helder formuleren;
• teksten schrijven in adequaat Nederlands
Literatuur
Oates, B. J. (2006). Researching information systems and computing. Los Angeles etc.: Sage. ISBN 9781412902243.
Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 16 uur werkcollege
• 52 uur zelfstudie
Toelichting werkvormen: Via interactieve colleges met veel voorbeelden leer je methodologische aspecten van onderzoek kennen. Je werkt in de loop van de cursus aan een onderzoeksplan en opdrachten in het verlengde daarvan. Werkgroepbijeenkomsten ondersteunen dit stapsgewijs. Voor deelname aan de werkgroepen is voorbereiding noodzakelijk. Je geeft feedback aan medestudenten, waarbij je oefent met de professionele wetenschappelijke criteria.
Verplicht materiaal
Boek
Oates, B. J. (2006). Researching information systems and computing. Los Angeles etc.: Sage.
ISBN:9781412902243
Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Algemeen
Via interactieve colleges met veel voorbeelden leer je methodologische aspecten van onderzoek kennen. Je werkt in de loop van de cursus aan een onderzoeksplan en opdrachten in het verlengde daarvan. Werkgroepbijeenkomsten ondersteunen dit stapsgewijs. Voor deelname aan de werkgroepen is voorbereiding noodzakelijk. Je geeft feedback aan medestudenten, waarbij je oefent met de professionele wetenschappelijke criteria.

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3

SluitenHelpPrint
Switch to English