SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-IPC015
NWI-IPC015
Imperatief Programmeren 2
Cursus informatieRooster
CursusNWI-IPC015
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Informatica en Informatiekunde;
Docenten
Coördinator
dr. P.M. Achten
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P.M. Achten
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.M. Achten
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.J. Sarbo
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW2  (07-11-2016 t/m 29-01-2017)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van de cursus kan de student naast de leerdoelen uit NWI-IPC014:

  •         De werking van gegeven programma-code doorgronden en expliciteren;
  •         Gegeven algoritmen implementeren;
  •         De voor de oplossing van eenvoudige problemen benodigde datatypen en operaties erop aangeven;
  •         Voor eenvoudige problemen zelf systematisch een algoritme ontwikkelen en de geschiktheid hiervan aannemelijk maken;
  •         Programma's ontwikkelen die aanpasbaar zijn (duidelijke structuur, goede naamgeving, abstractie via typesynoniemen en functies);
  •         De kwaliteit van programma's beoordelen (zowel door redeneren als door testen).

eveneens:

  •         Diverse sorteeralgoritmen implementeren en categoriseren qua "Big-Oh" complexiteit;
  •         Gevorderde algoritmen ontwikkelen en implementeren volgens de recursieve methode.
Inhoud
Volgens een systematische methode worden programma's ontworpen en (in C++) geïmplementeerd met behulp van basisdatatypen en samengestelde datastructuren, n.l. rijen (uit IPC014) en structs en vectoren (nieuw in IPC015). Op het college worden de belangrijkste zaken toegelicht. Bij de basisdatatypen en structuren worden de mogelijke operaties en een aantal ‘standaard-algoritmen' erop besproken en geanalyseerd. Ontwerpen, implementeren, uittesten en zonodig aanpassen van algoritmen leer je pas echt in het practicum, dit heeft dan ook een belangrijke rol in deze cursus. Practicumopgaven bereid je voor en werk je uit in koppels. Opgaven worden toegelicht in de vorm van een werkcollege. Er zijn practicumzalen gereserveerd waar je hulp kunt krijgen van student-assistenten. Zij beoordelen ook je uitwerkingen en voorzien deze van constructief commentaar.
Deze cursus bouwt voort op NWI-IPC014 (Imperatief Programmeren 1). De nadruk ligt op gevorderde algoritmen zoals sorteren en zoek-algoritmen die een oplossingsruimte systematisch doorlopen. De fundamentele techniek van recursie wordt uitgebreid behandeld en speelt een centrale rol in deze cursus. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het in kaart brengen van de schaalbaarheidseigenschappen van algoritmen ("Big-Oh" complexiteit).
Bijzonderheden
De gebruikte ontwikkelmethode uit NWI-IPC014 wordt verrijkt met recursie en verfijnd met eenvoudige complexiteits-analyse.
Onderwerpen
• Sorteer-algoritmen, zowel naief (insertion sort, selection sort, bubble sort) als efficient (heap sort, quick sort);
• Complexiteits-analyse, "Big-Oh" complexiteit;
• Recursieve denkmethode zowel voor ontwerp als implementatie van algoritmen;
• Structs en vectoren als meer flexibele data structuur voor gegevensopslag.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen, gesloten boek
Voorkennis
Imperatief Programmeren 1 (NWI-IPC014)
Literatuur
Identiek aan NWI-IPC014
Werkvormen

• 32 uur computerpracticum
• 16 uur hoorcollege
• 8 uur werkcollege
• 28 uur zelfstudie
Toelichting werkvormen: Identiek aan NWI-IPC014 (afhankelijk van de ervaring met en resultaten van de electronische toetsen in IPC014, worden deze ook in IPC015 uitgevoerd).
Verplicht materiaal
Boek
"Problem Solving with C++" van Walter Savitch en Kendrick Mock, 9e druk
ISBN:9781292018249
Dictaat
Dictaat (in elektronische vorm)
Werkvormen
Computerpracticum

Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3

SluitenHelpPrint
Switch to English