SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-IPC020
NWI-IPC020
Wiskundige Structuren
Cursus informatieRooster
CursusNWI-IPC020
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Informatica en Informatiekunde;
Docenten
Coördinator
dr. E.G.M. Hubbers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E.G.M. Hubbers
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.G.M. Hubbers
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.R. Kissinger
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW1  (29-08-2016 t/m 06-11-2016)
Aanvangsblok
KW1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van de cursus kun je:

  • Omgaan met de wiskundige stijl zoals die in beweringen en in bewijzen in de infomatica gebruikt wordt.
  • Wiskundige basisdefinities direct reproduceren.
  • Zelf stellingen bewijzen aan de hand van definities.
  • Redeneren over geldigheid van formules in modellen bij propositielogica en predikaatlogica.
  • Voorbeelden in natuurlijke taal omzetten naar geschikte wiskundige objecten en vervolgens op het formele niveau van de wiskunde over die objecten redeneren.
Inhoud

De cursus Wiskundige Structuren laat je kennismaken met formele taalmiddelen en objecten die aan de basis staan van de wiskunde en de informatica.

Onderwerpen
De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Verzamelingsleer, rijen en sommaties
• Functies (injectieve, surjectieve en bijectieve functies)
• Propositielogica
• Predikaatlogica
• Inductie (normale inductie en verloopsinductie)
• Getaltheorie (delers, priemgetallen en modulorekenen)
• Relaties (equivalentierelaties, partities en ordeningen)
• Machtigheden (eindige, aftelbare en overaftelbare verzamelingen)
Toetsinformatie
Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.Via het huiswerk is er een bonus van maximaal 1 punt te verdienen.Eindcijfers worden afgerond volgens de eisen van de administratie.
Voorkennis
Rekenvaardigheid op niveau 7 voor wiskunde B. Wie hieraan nog niet voldoet wordt geacht dit te repareren.
Er is bij deze cursus een zelftest met lesboekje beschikbaar; dit is via de website van dit vak te downloaden.
Literatuur
Dit vak wordt gegeven aan de hand van het boek 'Discrete Mathematics and Its Applications', van Kenneth H. Rosen. We gebruiken de zogenaamde 'Global edition' van de zevende editie, ISBN-978-0-07-131501-2. Bij dit vak behandelen we ongeveer de helft van het boek, maar de rest van het boek wordt bij het tweedejaarsvak Combinatoriek gebruikt. Het is ook als ebook beschikbaar via http://www.mheducation.co.uk/9780071315012-emea-discrete-mathematics-and-its-applications-global-edition/. Het is verplicht om dit boek aan te schaffen.
Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 16 uur werkcollege
• 52 uur zelfstudie
Toelichting werkvormen: Een normale weekinvulling van dit vak begint met twee uur hoorcollege waarin de belangrijkste aspecten van de nieuwe stof aan bod komen. Vervolgens dien je zelf aan de slag te gaan met die stof door de bijbehorende opgaven te maken. Vervolgens krijg je tijdens het werkcollege de mogelijkheid om vragen te stellen aan de docenten. Hierbij zal er het eerste uur klassikaal gewerkt worden aan enkele interessante opgaven en het tweede uur individueel aan de in te leveren opgaven.


Elke week kan er huiswerk worden ingeleverd. Hiermee kan een bonus voor het eindcijfer verdiend worden, op voorwaarde dat het tentamencijfer zelf minimaal 5.0 is.
Verplicht materiaal
Boek
'Discrete Mathematics and Its Applications', van Kenneth H. Rosen. We gebruiken de zogenaamde 'Global edition' van de zevende editie.
ISBN:9780071315012
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW1, Blok KW2

SluitenHelpPrint
Switch to English