SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-IPC023
NWI-IPC023
Requirements Engineering
Cursus informatieRooster
CursusNWI-IPC023
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Informatica en Informatiekunde;
Docenten
Coördinator
G.H. Dal, MSc
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
G.H. Dal, MSc
Overige cursussen docent
Docent
G.H. Dal, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.J.B.A. Hoppenbrouwers
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW1  (29-08-2016 t/m 06-11-2016)
Aanvangsblok
KW1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers:

  • Goede kwaliteit requirements integraal formuleren middels een aantal technieken, waaronder use cases, scenarios, domeinmodellen, business rules
  • RE plaatsen binnen ontwikkelprocessen voor informatiesystemen
  • Reflecteren op RE in zowel theoretische als toegepaste zin, en in context van systeemontwikkeling als geheel
  • Waar nodig zelfstandig aanpassingen en aanvullingen op het reguliere RE process formuleren
Inhoud

Een inleiding in de "Requirements Engineering" (RE): een kernactiviteit in systeemontwikkeling die neerkomt op het vergaren en zorgvuldig specificeren van de eisen en verwachtingen die diverse stakeholders (opdrachtgevers, toekomstige gebruikers) hebben met betrekking tot een te bouwen informatiesysteem. We bestuderen en oefenen een methodiek waarin Use Cases centraal staan, maar waarbij diverse informele en formele modellen en beschrijvingen integraal worden opgesteld. Daarbij spelen bijv. ook conceptuele domeinmodellen en Business Rules een rol. Daarnaast is er aandacht voor een analytische beschouwing van de problematiek die aan de in de cursus behandelde methoden en technieken ten grondslag liggen.

Bijzonderheden
De inhoud van deze cursusbeschrijving is onder voorbehoud. Het is mogelijk dat deze in de loop van het najaar 2015 nog wordt aangepast.
Onderwerpen
• Wat zijn requirements (why-what-how van een systeem; functioneel and non-functioneel)
• Requirements vergaren
• Specificeren van requirements
• RE strategieen in verschillende SD projecten
• Fasering en planning in RE
• Use Cases
• Scenarios
• Business rules
• Domein modellen
• Stakeholder Analyse
• Requirements en taal
• RE in de praktijk
• Kritische beschouwing op RE
Toetsinformatie
Groepsproject+presentatie (50%) en tentamen (50%). Beide minimaal 5.0 om het vak af te kunnen ronden.
Voorkennis
De cursus Modelleren (NWI-IPC019, ORM) is een pre. Voor schakelvakkers: een vorm van conceptueel modelleren, bijv. FCO-IM, ORM, of ER. UML kennis is ook handig, m.n. Use Cases en Class Diagrams.
Literatuur
Centraal staat het leerboek "Use Cases - requirements in context" (Kulak en Guiney, 2003; 2nd edition; Addison-Wesley; ISBN 0-321-15498-3). Overig materiaal (o.a. een syllabus) wordt digitaal aangeboden via de website.
Werkvormen

• 8 uur begeleid groeps project werk
• 16 uur hoorcollege
• 8 uur werkcollege
• 52 uur zelfstudie
Toelichting werkvormen: Colleges en werkcolleges + project. De hoorcolleges behandelen het vaste leerboek van de cursus, maar ook een aantal uitbreidingen daarop. Al met al wordt een aantal integrale beschrijvingen en modellen aangeboden en uitgelegd, en daarnaast een uitgebreide werkwijze, alsmede de filosofie daarachter. In het werkcollege worden deze technieken aan de hand van het groepsproject uitgediept en geoefend.
Verplicht materiaal
Boek
"Use Cases - requirements in context" (Kulak en Guiney, 2003; 2nd edition; Addison-Wesley)
Aanbevolen materiaal
Blackboard
Overig materiaal (o.a. een syllabus) wordt digitaal aangeboden via de website.
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege

Project
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW1, Blok KW2

SluitenHelpPrint
Switch to English