SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-MOL036
NWI-MOL036
Algemene Fysiologie
Cursus informatieRooster
CursusNWI-MOL036
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Moleculaire Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
prof. dr. I. Rieu
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. I. Rieu
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. I. Rieu
Overige cursussen docent
Docent
dr. W.J.J.M. Scheenen
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. R.J.A. van Wezel
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW2  (07-11-2016 t/m 29-01-2017)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van de cursus kun je:

 • in begeleid groepsverband specifieke fysiologische vraagstukken analyseren en generaliseren en uw nieuwe inzichten overbrengen aan uw collega’s en verwoorden in een individuele essay opdracht
 • algemeen geldende modellen opstellen voor de werking op moleculair niveau van communicatie- en regelsystemen die verklaren hoe de levende cel in al zijn biologische verscheidenheid (micro-organisme, plant dier) kan functioneren in een steeds wisselende omgeving
 • op basis van deze modellen, de specifieke verschillen verklaren in de werking en complexiteit van de levende cel (micro-organisme, plant, dier)
 • de basale communicatie- en regelsystemen van micro-organismen, planten en dieren beschrijven aan de hand van sleutelbegrippen en -concepten
Inhoud

In verband met een wisseling van docenten komt de definitieve cursusinformatie in augustus beschikbaar

De cursus geeft een brede inleiding in de drie fysiologische basisdisciplines, te weten de fysiologie van micro-organismen, planten en dieren. Specifieke onderwerpen die hier aan bod komen zijn de volgende:

Fysiologie van micro-organismen

 • Regeling van enzymactiviteiten en genexpressie bij micro-organismen
 • Rol secundaire metabolieten bij de regeling van genexpressie
 • Werking van signaal-transductiesystemen bij micro-organismen
 • Cel-cel communicatie bij micro-organismen

Fysiologie van planten

 • Relatie fysiologie/ genexpressie bij planten
 • Groeiregulatoren in cel-cel communicatie
 • Plant en water

Fysiologie van dieren

 • Organisatie van het zenuwstelsel en endocriene systeem
 • Eigenschappen van exciteerbare systemen ('neurofysiologie')
 • Ontstaan en voortgeleiding van een aktiepotentiaal
 • Cel-cel communicatie binnen de hersenen
 • Signaalstoffen: neurotransmitters, hormonen en hun receptoren
 • Regelsystemen van hypofysehormonen
 • De dierlijke stressreactie

Integratieve fysiologie
Na het inleidend deel onderzoeken we, aan de hand van gerichte vragen en onder begeleiding van de docenten, de algemene principes -en de variaties hierop-, die ten grondslag liggen aan de moleculaire fysiologie. Het onderwerp “cel-cel communicatie” staat hierbij centraal. De verworven inzichten presenteert u in een mondelinge voordracht.

Bijzonderheden
Aan het eind van de cursus wordt uw kennis getoetst in de vorm van een open-vragen tentamen en een essay dat tijdens dit tentamen geschreven wordt. Het open-vragen deeltentamen omvat drie delen, fysiologie van micro-organismen, planten en dieren.
Het essay houdt verband met een onderwerp waaraan u samen met medestudenten gewerkt heeft in het kader van het integratiedeel van de cursus. Over dit onderwerp geeft u ook samen een presentatie.

Het eindcijfer van de cursus wordt berekend als het gemiddelde van vijf delen die elk even zwaar (20%) meewegen, t.w. de cijfers voor de drie open-vragen deeltentamens (microbiologie, plant- en dierfysiologie), uw essay en uw presentatie.
Het cijfer moet minimaal 5.5 zijn.Bij een eindcijfer lager dan 5.5, dienen alleen de onderdelen waarvoor een onvoldoende (<5.5) gehaald is, herkanst te worden.
Toetsinformatie
Open-vragen deeltentamen en het schrijven van een essay
Voorkennis
Dit is een cursus in de leerlijnen "Moleculaire Levenswetenschappen" en "Science". Hierin bouwen we voort op de kennis die verkregen is in eerdere biochemie en moleculaire biologie onderdelen van het curriculum. Deze voorkennis betreft met name de opbouw van de cel, algemene biochemische processen, structuur en werking van het DNA en de transcriptiemachinerie.
Literatuur

• Syllabus "Algemene Fysiologie voor Natuurwetenschappen en Moleculaire Levenswetenschappen, deel 1. Fysiologie van Micro-organismenale" (vrij te downloaden via Blackboard)
• Teksten en powerpoint presentaties bij de hoorcolleges (Deze worden in de loop van de cursus gratis verspreid).
• Aanbevolen: A.L. Lehninger, D.L. Nelson en M.M. Cox, Principles of Biochemistry. Dit boek, dat ook bij andere biologie/celbiochemie onderdelen gebruikt wordt is weliswaar geen fysiologie boek, maar geeft nuttige achtergrondinformatie met betrekking tot moleculaire processen in de cel.
Werkvormen

• 8 uur begeleid groeps project werk
• 20 uur hoorcollege
• 8 uur presentatie door studenten
• 48 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Dictaat
Syllabus "Algemene Fysiologie voor Natuurwetenschappen en Moleculaire Levenswetenschappen, deel 1. Fysiologie van Micro-organismenale" (vrij te downloaden via Blackboard)
Handouts
Teksten en powerpoint presentaties bij de hoorcolleges (Deze worden in de loop van de cursus gratis verspreid).
Aanbevolen materiaal
Boek
: A.L. Lehninger, D.L. Nelson en M.M. Cox, Principles of Biochemistry. Dit boek, dat ook bij andere biologie/celbiochemie onderdelen gebruikt wordt is weliswaar geen fysiologie boek, maar geeft wel nuttige achtergrondinformatie.
Werkvormen
Computerpracticum
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege

Presentatie
AanwezigheidsplichtJa

Project
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met TAO
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3

SluitenHelpPrint
Switch to English