SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-MOL037
NWI-MOL037
Moleculaire Levenswetenschappen en Samenleving
Cursus informatieRooster
CursusNWI-MOL037
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Moleculaire Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. W. Halffman
Overige cursussen docent
Docent
dr. W. Halffman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. W. Halffman
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW2  (07-11-2016 t/m 29-01-2017)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Aan het eind van dit vak kan je voor wetenschappelijke ontwikkelingen die controversieel zijn in het maatschappelijke debat:

  • Weergeven en analyseren hoe dergelijke ontwikkelingen worden weergegeven in de pers met behulp van de database LexisNexis.
  • Analyseren welke soorten gevaren wel en niet aandacht krijgen in het maatschappelijke debat aan de hand van de typologie van gevaren.
  • Analyseren wat het beleid is over deze ontwikkelingen aan de hand van eenvoudige beleidstheorie.
  • Analyseren waar controverses precies over gaan met behulp van frame-analyse, wereldbeelden en probleemtypering.
  • Analyseren hoe fundamentele ethische waarden een rol spelen in dergelijke controverses en daarover een oordeel vormen.
Inhoud

Als moleculaire levenswetenschapper werk je altijd tegelijk in een wetenschappelijke en een maatschappelijke context. Zelfs wie zich diep in een laboratorium verschuilt, heeft nog steeds de hele tijd te maken met de samenleving. Zo komt het geld voor laboratoriumonderzoek niet uit de hemel, maar van de overheid, een bedrijf, of een maatschappelijke organisatie. Denk bijvoorbeeld aan NWO, een farmaceutisch bedrijf, of de Nierstichting. In toenemende mate moeten onderzoekers ook verantwoording afleggen over hoe ze dat geld gebruiken. Daarnaast maken allerlei actoren in de maatschappij ook zorgen om wat er in de laboratoria gebeurt – en vaak gebaseerd op goede redenen of nare ervaringen uit het verleden. Daardoor moeten onderzoekers ook verantwoording afleggen over veiligheidsmaatregelen, proefdiergebruik, of over mogelijke gevolgen van nieuwe technieken, zoals in biotechnologie.

In ieder geval, waar je ook terecht komt straks, je krijgt als MLW-er te maken met overheden, met burgers (boos en blij), met regels, met ethische knopen, met onderzoeksinstellingen en financieringsinstellingen, misschien met bedrijven of onderzoeksfondsen, wellicht met patiëntenverenigingen of ziekenhuizen, journalisten of ambtenaren,… Met andere woorden: zodra je wat preciezer kijkt naar wie en wat er dan zo allemaal in die ‘samenleving’ zit, wordt het al gauw een verwarrende kluwen. Precies daar wil dit vak je helpen: hoe kan je als MLW-er zicht krijgen op de maatschappelijke omgeving? Wat kan je straks verwachten uit de samenleving en waar zitten de valkuilen?

We leggen in dit vak de nadruk op sociale processen in de samenleving. Dat betekent dat we zullen proberen om de overheid en beleid wat beter te begrijpen, maatschappelijke actoren, maar ook de processen die spelen in maatschappelijke kwesties, zoals onenigheid over wat een probleem precies is of wat een nieuwe wetenschappelijke ontwikkeling betekent.

Bijzonderheden
Dit vak zal in het Engels worden gegeven.Hoofdbestanddeel van het vak is het schrijven van een rapport voor een specifieke beleidsmaker. In kleine teams maak je een analyse van een typisch MLW probleem waarbij politieke en/of ethische kwesties spelen, in opdracht van een echte instantie uit de beleidswereld. Deze opdracht geeft een realistisch beeld van hoe je als MLW'er mee zou kunnen schrijven aan een beleidsadvies.Je wordt beoordeeld op basis van de kwaliteit van het beleidsrapport, maar ook op basis van je individuele inzet voor het vak.
Toetsinformatie
Dit jaar wordt de cursus afgeloten met een schriftelijk tentamen
Voorkennis
Basisbegrip wetenschappen. Dit is een cursus in de leerlijn 'Moleculaire levenswetenschappen'.
Literatuur
Materiaal wordt verschaft via links op de Blackboard site, de rest moet je zelf opzoeken,
Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 52 uur onbegeleid groeps project werk
• 16 uur werkcollege
Verplicht materiaal
Blackboard
Materiaal wordt verschaft via links op de Blackboard site, de rest moet je zelf opzoeken
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Project
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3

SluitenHelpPrint
Switch to English