SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-MOL038
NWI-MOL038
Genetica
Cursus informatieRooster
CursusNWI-MOL038
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Moleculaire Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. J.L. Peters
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.L. Peters
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.L. Peters
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW2  (07-11-2016 t/m 29-01-2017)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus kun je:
 • genetische vraagstukken duiden en oplossen zodat je in een later stadium tijdens de studie onderzoek met een genetische achtergrond kunt begrijpen
 • de moleculaire basis van enkele erfelijke ziektes van de mens toelichten en stambomen analyseren
 • de genetische afstanden tussen genen en/of moleculaire markers op een chromosoomkaart berekenen
 • populatie- en kwantitatief genetische vraagstukken oplossen
 • genetische technieken benoemen en hun betekenis bij het bepalen van functies van genen/sequenties toelichten
 • (ter voorbereiding van het practicum) relevante informatie over specifieke mutanten en moleculaire markers opzoeken in databases die via het internet publiekelijk toegankelijk zijn
 • in overleg met medestudenten een eenvoudig onderzoek betreffende map-based kloneren formuleren, uitvoeren en samen met een andere student hierover rapporteren in een geschreven verslag volgens het algemene formaat van wetenschappelijke literatuur
Inhoud

Tijdens het theoretische deel van de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Meiose en Mendeliaanse genetica
 • Autosomale, geslachtsgebonden, cytoplasmatische overerving
 • Genkoppeling en recombinatie
 • Geninteracties
 • Genregulatie in bacteria: LAC operon
 • Genregulatie in eukaryoten
 • Genomes & Genomics
 • Genetische mutaties en polymorfismen
 • (Gebruik van) moleculaire markers
 • Grote chromosomale afwijkingen
 • Populatiegenetica
 • Kwantitatieve genetica
Tijdens het verplichte practicum zullen de studenten met behulp van moleculaire markers vaststellen op welke chromosomen de genen liggen die verantwoordelijk zijn voor twee verschillende mutaties. Hiervoor zullen studenten planten fenotyperen, DNA isoleren en PCR reacties uitvoeren. De bevindingen worden in een verslag vastgelegd.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen over de stof van de (werk)colleges. Practicum is verplicht en wordt afgesloten met een verslag. Door het vervullen van extra opgaven kunnen bonuspunten verkregen worden, die echter niet ter compensatie van een onvoldoende gebruikt kunnen worden.
Voorkennis
Aan het begin van deze cursus wordt de Mendeliaanse genetica zoals die op de middelbare school ter sprake komt in snel tempo herhaald. Studenten die dit reeds kunnen, krijgen de mogelijkheid een bonusopdracht te verrichten.Dit is een cursus in de leerlijn 'Moleculaire levenswetenschappen'.
Literatuur

Leerboek: An Introduction to Genetic Analysis plus LaunchPad Access Card, 11th edition, Anthony J.F. Griffiths, Susan R. Wessler, Sean B. Carroll, John Doebley. ISBN: 9781137563569Practicumhandleiding via Blackboard
Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 34 uur practicum
• 1 uur responsie-college
• 12 uur werkcollege
• 21 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Boek
An Introduction to Genetic Analysis plus LaunchPad Access Card, 11th edition, Anthony J.F. Griffiths, Susan R. Wessler, Sean B. Carroll, John Doebley
ISBN:9781137563569
Handleiding
Practicumhandleiding via Blackboard
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Responsiecollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3

SluitenHelpPrint
Switch to English