SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-MOL039
NWI-MOL039
Fysisch Practicum
Cursus informatieRooster
CursusNWI-MOL039
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Moleculaire Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. ir. J.J. Schermer
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. J.J. Schermer
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. ir. J.J. Schermer
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW1-KW2  (29-08-2016 t/m 29-01-2017)
Aanvangsblok
KW1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus

  • kun je op systematische wijze een natuurkunde practicumopdracht voorbereiden een uitvoeren
  • heb je een kritische houding ten aanzien van de gebruikte technieken en daarmee samenhangende nauwkeurigheid van de metingen en optredende systematische fouten
  • kun je van elk experiment een goed leesbaar, samenhangend verslag schrijven
  • heb je basiskennis verworven op het gebied van de golfoptica
Inhoud

Voorafgaand aan het practicum wordt aan de hand van hoor/werk colleges en demonstratieproeven aandacht besteed aan golfoptica, onnauwkeurigheidanalyse en verslaglegging. Vervolgens voeren de studenten per tweetal vijf practicumopdrachten uit op het gebied van de natuurkunde.
De opdrachten zijn ingewikkelder dan het eerstejaars practicum en vragen meer zelfstandigheid van de student. Tevens worden er serieuze eisen aan de verslaglegging gesteld.

Het programma omvat de volgende practicumonderwerpen:

  • O2 de traliespectroscoop
  • O4 vloeibare kristallen
  • O7 de microscoop
  • A3 de massa van het electron
  • E7 halfgeleiding
  • E14 weerstandsmetingen
Bijzonderheden
Studenten dienen zich een maand voorafgaand aan de cursus aan te melden.
Toetsinformatie
Na de hoorcolleges in kwartaal 5 wordt een toets golfoptica afgenomen. Indien nodig is er in kwartaal 6 een herkansing. Na elk van de vijf practicumopdrachten volgt een beoordeling van het verslag. Indien het gemiddelde van vijf verslagen onvoldoende is, wordt een extra zesde practicumopdracht uitgevoerd ter vervanging van de laagst beoordeelde opdracht. Zowel de toets als het gemiddelde van de practicumverslagen dienen met een voldoende resultaat te worden afgerond. In dat geval volgt het eindcijfer uit het gewogen gemiddelde van de toets (25%) en de practicumverslagen (75%).
Voorkennis
Dit is een cursus in de leerlijn 'Science'.Vereiste voorkennis:

• Geometrische optica
• Verslagschrijven
Literatuur

• Handleiding Natuurkunde Practicum voor Natuurwetenschappers (verkrijgbaar bij de docent).
• R.A. Serway en J.W. Jewett, Physics for Scientists and Engineers, with Modern Physics, 6th edition of hoger, Thomson, 2004.
Werkvormen

• 8 uur hoorcollege
• 96 uur practicum
• 4 uur werkcollege
• 60 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Handleiding
Handleiding Natuurkunde Practicum voor Natuurwetenschappers (verkrijgbaar bij de docent).
Boek
R.A. Serway en J.W. Jewett, Physics for Scientists and Engineers, with Modern Physics, 6th edition of hoger, Thomson, 2004.
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW2

SluitenHelpPrint
Switch to English