SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-MOL051
NWI-MOL051
Project Spectroscopie
Cursus informatieRooster
CursusNWI-MOL051
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Moleculaire Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. S.M. Cristescu
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.M. Cristescu
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.M. Cristescu
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW4  (10-04-2017 t/m 03-09-2017)
Aanvangsblok
KW4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

De student kan na afloop van dit college een aantal van de volgende spectroscopische technieken vanuit een fysisch-chemisch oogpunt beschrijven. Meer in detail kan de student voor de behandelde technieken uitleggen wat het principe van deze techniek is, waarbij je antwoord kunt geven op de volgende vragen en hun onderlinge samenhang kunt aangeven: 

  • op welk moleculair fenomeen berust deze techniek? 
  • wat zijn de algemene spectroscopische kenmerken van deze techniek? 
  • hoe is het meetapparaat van deze techniek opgebouwd en hoe werkt het? 
  • aangeven welke informatie deze techniek oplevert voor de karakterisatie van moleculen en toepassingen noemen in huidig wetenschappelijk onderzoek 
  • de sterke en zwakke punten van deze techniek benoemen op basis van de criteria: gevoeligheid, snelheid, monsterhoeveelheid, informatiedichtheid, kosten
  • op basis van experimentele gegevens gevraagde moleculaire parameters berekenen

Andere algemene vaardigheden die aan bod komen zijn:

  • werken in een groep op een afdeling
  • mondeling presenteren van de experimenten en resultaten 
  • opstellen meetrapporten
Inhoud

Tijdens dit project wordt door de studenten bij twee spectroscopisch gerichte onderzoeksgroepen (Molecuul & Laserfysica en Biofysiche-Chemie of vaste stof NMR) kennis gemaakt met diverse spectroscopische methoden en technieken.
Het project begint met een introductiecollege, gevolgd door een bezoek aan de laboratoria, waarna een aantal dagen gewerkt wordt aan projecten op de onderzoeksgroepen zelf.

Bijzonderheden
Aanmelding 1 maand voor aanvang van de cursus. Er is en beperkt aantal plaatsen, afhankelijk van het aantal beschikbare opstellingen. De studenten kunnen kennis maken met verschillende onderzoeksgroepen en hands on ervaren wat het is om in moderne laboratoria experimenten uit te voeren.
Onderwerpen
• infrarood spectroscopie (fotoakoestiche spectroscopie met een CO2 laser)
• massa spectrometrie
• nuclear magnetic resonance (NMR)
Toetsinformatie
Het eind cijfer wordt voor ieder experiment bepaald door:

• experimentele vaardigheden
• team work
• mondelinge presentatie van de resultaten
• meetrapport
Literatuur
Er zijn handleidingen bij ieder experiment. Deze zullen op het BlackBoard staan voor de start van de cursus.
Werkvormen

• 32 uur begeleid groeps project werk
• 32 uur practicum
• 8 uur presentatie door studenten
• 12 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Handleiding
Er zijn handleidingen bij ieder experiment. Deze zullen op het BlackBoard staan voor de start van de cursus.
Werkvormen
Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English