SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-MOL066
NWI-MOL066
Structuur, Functie en Bioinformatica
Cursus informatieRooster
CursusNWI-MOL066
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Moleculaire Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. H. Venselaar
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. H. Venselaar
Overige cursussen docent
Docent
dr. H. Venselaar
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. G. Vriend
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW3  (30-01-2017 t/m 09-04-2017)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van de cursus kan de student:
• zelfstandig eenvoudige macromoleculaire structuur gerelateerde problemen oplossen.
• eiwit- en nucleinezuurstructuren grafisch en computationeel analyseren.
• eenvoudige sequentie-structuur-functie relaties begrijpen en dit begrip in de praktijk toepassen voor de beantwoording van structuur-gerelateerde vragen uit het biologische/medische domein.

Inhoud

In het eerste gedeelte van de cursus worden detail aspecten van macromoleculaire structuren besproken. Hierna komen de structurele aspecten van belangrijke biomoleculaire processen, zoals transcriptie, transmembraan signaal-transductie, en transport en mobiliteit, aan de orde.
In het tweede gedeelte worden de detail aspecten in een breder kader geplaatst door aandacht te  schenken aan bioinformatica methoden (moleculaire dynamica, machine learning, homologie modeleren, force field methods, etc), maar steeds met een focus op het toepassen van deze methoden bij het ontwerpen en uitwerken van experimenten gericht op biologische, biomedische en farmacologische onderwerpen.

Bijzonderheden
Aanmelding 1 maand voor aanvang van de cursus. Deelname beperkt tot 18 plaatsen.
Bij overaanmelding wordt gewerkt met een wachtlijst en mogelijk selectie op basis van motivatie.
Toetsinformatie
Tussententamens, schriftelijk eindtentamen en verslagen van de opdrachten. Actieve deelname en participatie tellen mee in de beoordeling.
Voorkennis
Bioinformatica (MOL029) of Bioinformatica A (MOL075) of Toegepaste Bioinformatica (BB051B)Dit is een cursus in de leerlijn 'Moleculaire Levenswetenschappen’.
Literatuur

• Handouts tijdens cursus.
• Website
Werkvormen

• 40 uur begeleid groeps project werk
• 100 uur computerpracticum
• 12 uur hoorcollege
• 6 uur responsie-college
• 10 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Handouts
Handouts tijdens cursus
Blackboard
Website
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Project

Responsiecollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW3, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English