SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-MOL076
NWI-MOL076
Programmeren: Matlab
Cursus informatieRooster
CursusNWI-MOL076
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Moleculaire Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. A.M.A. Pistorius
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.M.A. Pistorius
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.M.A. Pistorius
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW2  (07-11-2016 t/m 29-01-2017)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van de cursus kan de student:

  • als aankomend onderzoeker, een gevarieerde reeks MATLAB-functies voor grafische presentatie, signaal-analyse, statistiek en curve fitting toepassen om onderzoeksgegevens te analyseren of om data van andere onderzoekers kritisch te beoordelen.
  • de basisrichtlijnen voor de opbouw van computerprogramma's toepassen om zelfstandig programma's in MATLAB te ontwikkelen, gebruikmakend van elementaire functies voor het inlezen, bewerken en presenteren van data.
Inhoud
In veel gebieden van de moleculaire levenswetenschappen staat u als onderzoeker voor de taak om relevante parameters te ontdekken in een grote hoeveelheid data (datareductie) of om experimentele gegevens te koppelen aan een theoretisch model (datareconstructie). Het overweldigende aanbod aan specialistische, "gebruiksvriendelijke" software maakt het niet altijd gemakkelijk om kritisch te blijven ten aanzien van de gebruikte analysemethode en de verkregen uitkomsten. Ter voorkoming van wetenschappelijke missers worden data-analyseproblemen vaak aangepakt met MATLAB.
Dit omvangrijke, all-round pakket is voor diverse computerplatforms beschikbaar en kan beschouwd worden als een standaardprogramma voor het uitvoeren van data-acquisitie, numerieke berekeningen, analyse en visualisatie van meetgegevens in vele takken van de wetenschap. Door het open karakter heeft u alle mogelijkheden ter beschikking om de functionaliteit aan te passen voor eigen doeleinden.
In deze practische cursus maakt u kennis met het gebruik van MATLAB als een volwaardige programmeer-omgeving. Na een korte introductie van de basiselementen van deze programmeertaal door de docent, werkt u, veelal samen met een medestudent, aan vraagstukken uit de moleculaire levenswetenschappen (data-analyse, statistiek en grafische presentatie).
De nadruk ligt op het zelfstandig werken met MATLAB. De praktijk wijst uit dat vaardigheden in het gebruik van MATLAB goed van pas komen om tijdens onderzoekstages of latere carriere, gegevens te kunnen analyseren en te presenteren of om data van andere onderzoekers kritisch te kunnen beoordelen. Ofschoon de cursus zich richt op het onderzoek, zijn toepassingsmogelijkheden in onderwijs, wetenschapscommunicatie en management goed denkbaar. Met kennis van MATLAB bent u ook in staat om programma's of scripts in andere programmeertalen te begrijpen en, zo nodig, aan te passen.
Bijzonderheden
Tijdens het hoorcollege geeft de docent een korte inleiding per onderwerp. Zelfstudie-opdrachten. U oefent met een medestudent in het gebruik van de MATLAB programmeertaal aan de hand van eenvoudige opdrachten.
Computerpracticum-opdrachten. U werkt met een medestudent, onder begeleiding van de docent en student-assistenten, aan meer complete vraagstukken uit de moleculair levenswetenschappelijke praktijk. Deelname aan practica is verplicht. Indien u niet aanwezig kunt zijn, dient u dit vantevoren bij de docent kenbaar te maken. In overleg maakt u een vervangende opdracht aan het einde van de cursus. Concept-verslagen dient u in via Blackboard, ter bespreking met uw medestudenten. Aan de hand van het verkregen commentaar stuurt u een definitief verslag in op Blackboard. Geselecteerde opdrachten tellen mee in de eindbeoordeling. Nabesprekingen (responsiecollege). Naar aanleiding van de gemaakte opdrachten gaat u na of de leerdoelen bij betreffend onderwerp bereikt zijn. Tijdens deze sessies is ruimte voor bespreking van ingediende vragen. Eventueel bewerkt u een extra vraagstuk.
Onderwerpen
• Elementaire programma-syntax
• M-files
• Vectoren en matrices
• Functies en grafieken
• Fourier transformaties
• Statistiek
• Lineaire regressie analyse
• Curve fitting
Toetsinformatie
Zeven in te leveren practicum-opdrachten in koppels van twee studenten. Hiervan tellen twee opdrachten mee in de eindbeoordeling (10 %).
Een individueel tentamen, bestaande uit computer-opdrachten (90 %).Aangenomen dat voldoende is deelgenomen aan de practica (aanwezigheid verplicht, actieve deelname aan forumdiscussie), moet het gecombineerde resultaat voldoende zijn.
Voorkennis
Eerste jaar MLW: Algemene computer-vaardigheden, zoals: gebruik van een platte tekst editor voor het bewerken van data-bestanden, inrichten van een directory-structuur voor het efficient opslaan en terugvinden van gegevens, raadplegen van informatiebronnen op InternetDit is een cursus in de leerlijn 'Moleculaire levenswetenschappen'.
Literatuur
Er is geen verplichte literatuur. Alle leermiddelen worden via Blackboard beschikbaar gesteld.
Werkvormen

• 48 uur computerpracticum
• 16 uur hoorcollege
• 8 uur responsie-college
• 12 uur zelfstudie
Toelichting werkvormen: Hoorcollege, zelfstudie, computerpracticum-opdrachten, responsiecollege
Verplicht materiaal
Blackboard
Alle leermiddelen worden via Blackboard beschikbaar gesteld.
Werkvormen
Computerpracticum
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Overig/Onbekend
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toetsing
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3

SluitenHelpPrint
Switch to English