SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-MOL085
NWI-MOL085
Programmeren Matlab NW
Cursus informatieRooster
CursusNWI-MOL085
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Moleculaire Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
prof. dr. F.P. Battaglia
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. F.P. Battaglia
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. F.P. Battaglia
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW3  (30-01-2017 t/m 09-04-2017)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

De student kan na afloop van deze cursus

  • zelfstandig computer programma's schrijven en toepassen om problemen in een natuurwetenschappelijke context op te lossen.
  • elementen uit de lineaire algebra, zoals vector en matrix operaties, toepassen met behulp van Matlab.
  • de basis van een programmeer taal, zoals scripts, functies, loops etc., begrijpen en toepassen.
  • dit begrip toepassen op problemen en oefeningen uit de lineare algebra, (quantum) mechanica en spectroscopie.

De vaardigheden in het gebruik van Matlab kan voor de student een hulpmiddel zijn om bij latere onderzoekstages gegevens te verwerken, te analyseren, te representeren en te toetsen aan (zelf ontwikkelde) theoretische modellen.

Inhoud
In dit geïntegreerde college en practicum maakt de student kennis met een computer programmeer omgeving (Matlab). Hierbij worden de basis elementen van deze programmeertaal behandeld en toegepast op problemen uit de natuurwetenschappen. De nadruk ligt op het zelfstandig werken met Matlab. De cursus wordt afgesloten met het uitvoeren van een eigen project in Matlab, verslag en presentatie.
Bijzonderheden
• Algemene introductie
• Individueel computer practicum met intensieve begeleiding
• Opdrachten evt thuis mbv Matlab uitvoeren (40% van eindcijfer)
• Eigen project: maak een eigen computer programma om (natuurwetenschappelijk) probleem naar keuze op te lossen (50% van eindcijfer)
• Presentatie van project resultaten (10% van eindcijfer)
• Verslag.
Onderwerpen
• Wiskundige operaties met vectoren en matrices
• Scripts en functies
• Programmeer methoden, flow control, loops
• 2D and 3D plotroutines
• Data analyse en fitroutines
• Statistiek
• Oplossen van differentiaal vergelijkingen.
Toetsinformatie
Het eindcijfer wordt voor 40% bepaald door het (individueel) practicum resultaat, en voor 60% op basis van een eigen project met verslag en presentatie.
Voorkennis
Calculus, Lineaire Algebra (NWI-MOL016)
Literatuur
S. Attaway Matlab, Third Edition: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving Butterworth-Heinemann ISBN 978-0124058767
Werkvormen

• 64 uur computerpracticum
• 20 uur zelfstudie
Toelichting werkvormen: Hoorcolleges met computeropdrachten; Computerpractica; huis opdrachten; eindproject (werken met een collega mogelijk)
Verplicht materiaal
Boek
S. Attaway Matlab, Third Edition: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving Butterworth-Heinemann
ISBN:9780124058767
Werkvormen
Computerpracticum

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW3, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English