SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-MOL100
NWI-MOL100
Spectroscopy of Biomolecules
Cursus informatieRooster
CursusNWI-MOL100
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Moleculaire Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
prof. dr. J. Oomens
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J. Oomens
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. J. Oomens
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW1  (29-08-2016 t/m 06-11-2016)
Aanvangsblok
KW1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van de cursus kan de student:

  • uitleggen waarom de interne energie van moleculaire systemen gekwantiseerd is en hoe dit leidt tot optische spectra.
  • energieniveaus, overgangsfrequenties en golffuncties in eenvoudige gekwantiseerde systemen uitrekenen.
  • golffuncties en MO’s herkennen en hun relatie met optische spectra verklaren.
  • spectra in het IR en UV/zichtbare frequentiegebied kwalitatief interpreteren.
  • de basisprincipes en toepassingsmogelijkheden uitleggen van specifieke spectroscopische methodes zoals absorptie, fluorescentie, FRET, etc.
  • begrijpen hoe IR spectroscopie leidt tot structuurinformatie en hoe electrostatische interacties de 3-dimensionale structuur van proteïnen bepalen.
Inhoud
Het college "Spectroscopie van biomoleculen" geeft inzicht in hoe fundamentele quantum chemische eigenschappen leiden tot moleculaire structuren en hoe (optische) spectroscopie ingezet kan worden om deze te onderzoeken. Vanuit een basisbegrip van energie-quantizatie en het waterstofatoom en de bijbehorende golffuncties worden moleculaire bindingen in het molecular orbital model besproken en hoe deze aanleiding geven tot specifieke overgangen in de vibrationele en electronische spectra. Deze concepten worden toegepast op de moleculaire structuur van biologische moleculen, in het bijzonder peptides en proteinen.
Onderwerpen
• chemische bindingen, MO-model en golffuncties, energie niveaus van (bio)molecules
• optische spectroscopie: vibratie (IR) en electronische (UV) spectroscopie
• structuur van eiwitten op basis van electrostatische interacties
• specifieke spectroscopische methoden om de structuur van biomoleculen te bepalen
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen
Voorkennis
Atoom en molecuulbouw (NWI-MOL079), Wiskunde 1-3 (NWI-MOL004, NWIMOL009, en NWI-MOL015), Spectroscopische technieken (NWI-MOL019).Dit is een cursus in de leerlijn 'Moleculaire levenswetenschappen'.
Literatuur
P. Atkins & J. de Paula, Physical Chemistry for the Life Sciences. ISBN 978-0-19-956428-6
Aanbevolen materiaal
Boek
P. Atkins & J. de Paula, Physical Chemistry for the Life Sciences.
ISBN:9780199564286
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging100
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW1, Blok KW2

SluitenHelpPrint
Switch to English