SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-MOL200
NWI-MOL200
Bachelorstage en Verslag
Cursus informatieRooster
CursusNWI-MOL200
Studiepunten (ECTS)12
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalEngels
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Moleculaire Wetenschappen;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. J.M. Bakker
Overige cursussen docent
Docent
dr. W.C. Boelens
Overige cursussen docent
Docent
dr. T.J. Boltje
Overige cursussen docent
Docent
dr. K.M. Bonger
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.P.M. de Brouwer
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De bachelorstage is de afsluitende proeve van bekwaamheid voor de Bacheloropleiding.
Na voltooiing van de bachelorstage ben je in staat om:
  • een wetenschappelijke onderzoeksvraag te bestuderen als lid van een onderzoeksgroep en onder begeleiding van een staflid
  • wetenschappelijke data te produceren, kritisch te interpreteren en (schriftelijk en mondeling) te presenteren onder begeleiding van een staflid, waarbij je de regels van wetenschappelijke integriteit in acht neemt
  • deel te nemen aan een wetenschappelijke discussie op het gebied van je onderzoeksonderwerp
  • je onderzoeksproject te plaatsen in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context
  • een toekomstplan te maken op basis van mogelijke masterprogramma's en opties op de arbeidsmarkt
Inhoud
Als laatste onderdeel van de bachelor-opleiding doet elke student een bachelorstage. Hierin pas je toe wat je allemaal geleerd hebt in de afgelopen drie jaar. De bachelorstage is, behalve een afsluiting van de bachelor, ook een eerste uitgebreide kennismaking met het doen van wetenschappelijk onderzoek en een oriëntatie op de masteropleiding. Practica zoals die tot nu zijn gevolgd geven maar een beperkt beeld van wat het is om onderzoek te doen. De bachelorstage kan dan ook goed helpen bij de oriëntatie op onderzoeksmogelijkheden en de keuze van een afstudeerrichting voor de master. Daarnaast worden in de stage de nodige vaardigheden aangeleerd binnen de richting waarvoor gekozen is.
De bachelorstage doe je meestal aan de universiteit zelf omdat het de eerste keer is dat je echt met het onderzoek gaat meedoen. Maar het is in overleg altijd mogelijk om een stagplek elders te zoeken. Neem daarover contact op met je studieadviseur.
Bijzonderheden
Zie ook de informatie over stage en stagemogelijkheden elders in de studiegids.Maak een planning met je stagebegeleider en vul het stageplanningsformulier in.
Door je in Osiris in te schrijven voor deze cursus MOL200, krijg je automatisch een weblink op je (science.)ru.nl mail-adres. Dit leidt naar het stageplanningsformulier dat verder voor zich spreekt.

Tijdens je stage werk je aan het verslag, vaak met tussentijds overleg met je begeleider.
De definitieve versie van je verslag upload je op: thesissubmission.science.u.nl waarna het beoordeeld kan worden door de verantwoordelijk docent. Deze voert uiteindelijk je beoordeling in Osiris in.
Onderwerpen
In de studiegids staat een lijst met geschikte stageafdelingen. In principe zijn alle afdelingen waar je in de master stage mag lopen ook goedgekeurd voor een bachelorstage.
Toetsinformatie
Beoordeling vindt plaats op basis van het uitvoeren van het prakitsche en theoretische onderzoekswerk,alsmede op het geschreven verslag.
Er zal ook een tweede beoordelaar van een andere onderzoeksgroep betrokken zijn bij het uiteindelijke vastelling van het cijfer.
Voorkennis
Propedeuse + minimaal 60 ec van de postpropedeutische vakken.
Werkvormen
8 weken praktisch werk bij een onderzoeksgroep, inclusief verslag en presentatie.
Werkvormen
Project
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok JAAR

SluitenHelpPrint
Switch to English