SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-NB006B
NWI-NB006B
Trillingen en Golven
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB006B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. P.H.E. Tiesinga
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. P.H.E. Tiesinga
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. P.H.E. Tiesinga
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW1  (29-08-2016 t/m 06-11-2016)
Aanvangsblok
KW1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student is in staat om systemen van N gekoppelde oscillatoren en slingers door te rekenen, met en zonder aandrijving en voor verschillende typen randvoorwaarden
  • De student kan de theoretische afleiding van de Klein-Gordon vergelijking opstellen en kan deze toepassen op eenvoudige mechanische en elektrische systemen
  • De student is in staat om te gaan met Fourierreeksen en -integralen en deze toe te passen op golfpakketten in een fysische context
Inhoud
Aan de hand van de eigenschappen van N gekoppelde oscillatoren wordt kennisgemaakt met de dynamica van harmonische systemen. Gedurende het college worden achtereenvolgens 1,2 en N oscillatoren besproken (zonder en met aandrijving), de invloed van randvoorwaarden op de eigenfrequenties en eigentrillingen, en de betekenis van de dispersierelatie. Uiteindelijk wordt de Klein-Gordon vergelijking afgeleid (continuümlimiet), waarna de relatie met de eendimensionale golfvergelijking (behandeld bij Mechanische golven en FGT) duidelijk wordt. De theorie van Fourierreeksen en -integralen wordt behandeld. Aan de hand daarvan worden pulsen en golfpakketten besproken en worden de fasesnelheid en groepsnelheid geïntroduceerd.

De gebruikte golfvergelijking is van toepassing op andere typen golven: water-, elektromagnetische- en geluidsgolven, wat tot uiting komt in de opgaven tijdens het werkcollege. Het college legt aldus een basis voor vervolgvakken zoals kwantummechanica en elektrodynamica.

Onderwerpen
• vrije en aangedreven, gedempte harmonische oscillator
• resonantie
• 2 gekoppelde harmonische oscillatoren (vrij en aangedreven)
• eigentrillingen en eigenfrequenties
• N gekoppelde oscillatoren met vaste, open en periodieke randvoorwaarden
• dispersierelatie
• N gekoppelde slingers zonder en met aandrijving
• continuümlimiet, Klein-Gordon vergelijking
• Fourierreeksen en -integralen
• golfpakket en pulsen
• fase- en groepssnelheid
Toetsinformatie
• Schriftelijk tentamen
• Bonuspunt op grond van bijwonen van het werkcollege en inleveren opgaven
Voorkennis
(voor Natuur- en Sterrenkunde) Mechanische golven; Inleiding Fourieranalyse; of Golven & Optica.(voor Science-studenten) Wiskunde 3; Elektriciteit en Magnetisme 1a en 2a en Mechanische golven voor Natuurwetenschappen
Literatuur

• Collegedictaat
Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 16 uur werkcollege
• 52 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Dictaat
Dictaat van de cursus
Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW1, Blok KW2

SluitenHelpPrint
Switch to English