SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-NB016B
NWI-NB016B
Kwantummechanica 3
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB016B
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. W.J.P. Beenakker
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. W.J.P. Beenakker
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. W.J.P. Beenakker
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW3-KW4  (30-01-2017 t/m 03-09-2017)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student kent de bijzondere eigenschappen van identieke veeldeeltjessystemen
  • De student is in staat berekeningen uit te voeren in de Fock-ruimte voor deeltjes dan wel quasi-deeltjes
  • De student kan met kwantummechanische ensembles omgaan
  • De student kent de kwantisatie-aspecten van elektromagnetische velden
  • De student kent de fundamentele aspecten van de relativistische kwantummechanica
Inhoud
Dit vak maakt deel uit van de kwantummechanica-cyclus bestaande uit Inleiding Kwantummechanica en Kwantummechanica 1a+b, 2 en 3.

In dit gedeelte van de cyclus wordt de kwantummechanica van identieke veeldeeltjessystemen verder uitgewerkt. De toestandsruimte voor zulke systemen (Fock-ruimte) zal worden geconstrueerd in termen van creatie- en annihilatie-operatoren, gebruik makende van de bezettingsgetalrepresentatie. Daarbij zullen nieuwe concepten zoals quasi-deeltjes en tweede kwantisatie worden geïntroduceerd. Vervolgens zal de student kennismaken met gemengde kwantummechanische ensembles en met de kwantumstatistiek voor zich in thermisch evenwicht bevindende niet-interagerende veeldeeltjessystemen.
Tenslotte zal worden getoond welke complicaties er optreden bij het opzetten van een relativistische 1-deeltjes kwantummechanica en hoe deze complicaties kunnen worden omzeild door een veeldeeltjesinterpretatie toe te kennen aan de relativistische golfvergelijkingen. Dit laatste zal worden geïllustreerd en gemotiveerd aan de hand van de kwantisatie van het elektromagnetisch veld.
Toetsinformatie
• Schriftelijk tentamen
• Bonuspunt op grond van het werkcollege
Voorkennis
Kwantummechanica 2
Literatuur
Noodzakelijk:

• Collegedictaat: wordt wekelijks bijgewerkt en vóór het college online beschikbaar gemaakt.
Aanbevolen (niet verplicht):

• F. Schwabl, Advanced Quantum Mechanics, 3rd edition, Springer 2005
• David J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics, 2nd edition, Prentice Hall, Pearson Education Ltd, 2005
• Eugen Merzbacher, Quantum Mechanics, 3rd edition, John Wiley & Sons, 2003
• B.H. Bransden and C.J. Joachain, Quantum Mechanics, 2nd edition, Prentice Hall, Pearson Education Ltd, 2000
Werkvormen

• 32 uur hoorcollege
• 32 uur werkcollege
• 104 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Dictaat
Collegedictaat: wordt wekelijks bijgewerkt en vóór het college online beschikbaar gemaakt.
Aanbevolen materiaal
Boek
David J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics, 2nd edition, Prentice Hall, Pearson Education Ltd, 2005
Boek
Eugene Merzbacher, Quantum Mechanics, 3rd edition, John Wiley & Sons, 2003
Boek
B.H. Bransden and C.J. Joachain, Quantum Mechanics, 2nd edition, Prentice Hall, Pearson Education Ltd, 2000
Boek
J.J. Sakurai, Modern Quantum Mechanics, revised edition, Addison - Wesley, 1994
Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English