SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-NB027B
NWI-NB027B
Neurofysica 1
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB027B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Docent
prof. dr. F.P. Battaglia
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. F.P. Battaglia
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. P.H.E. Tiesinga
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. P.H.E. Tiesinga
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW3  (30-01-2017 t/m 09-04-2017)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student kan uit thermodynamische principes het elektrochemisch evenwicht van ionen over semipermeable membranen analyseren en de evenwichtspotentiaal berekenen
  • De student kan door toepassing van de elektriciteitsleer een kwantitatief biofysisch model opstellen van de zenuwcel
  • De student kan de passieve en actieve elektrische verschijnselen van de zenuwcel afleiden en analyseren
  • De student kan elementaire kabeleigenschappen van dendrieten analyseren
  • De student kan de eigenschappen van het Integrate-en-fire neuron analyseren en heeft inzicht in het Izickevich neuron model
  • De student kan eenvoudige neurale netwerken met IF neuronen analytisch beschrijven en het gedrag ervan analyseren.
Inhoud

In het vak Neurofysica 1 maakt de student kennis met de biofysische basis van het centraal zenuwstelsel: moleculaire biofysica van het neuron, communicatie tussen neuronen in grootschalige netwerken, neurale plasticiteit, neurale codering van informatie, en een inleiding in de theoretische modellering van neuronen en netwerken.
De stof wordt behandeld uit het tekstboek van Thomas Trappenberg (hoofdstukken 1 t/m 5): Fundamentals of Computational Neuroscience.
Daarnaast zal extra materiaal over membraanfysica ter beschikking worden gesteld als Syllabus.

Bijzonderheden
Verplicht voor studenten science, natuurkunde en wiskunde die de Neuroscience minor volgen.Het boek van Trappenberg is ook verplicht voor de vervolgcursus Neurofysica 2 (prof Tiesinga).
Onderwerpen
• elektrisch eigenschappen van cellen, membraan (Nernst) potentiaal, Goldman evenwicht
• De actiepotentiaal, Na- en K-stromen, permeabiliteitsverandering, 'voltage clamp' experimenten
• Hodgkin-Huxley model van actiepotentiaalgeneratie
• Kabeltheorie van dendritische signaalverwerking
• Simpele neuronmodellen: integrate-en-fire
• De neurale code: spikes, spiketreinen, populatiecodering, recruitment
• Synapsen, LTP, LTD, Hebbiaans leren, Neurale netwerken
• Corticale organisatie, netwerken, en populatiecodering.
Toetsinformatie
• Schriftelijk tentamen (3 uur).
• Voor het werkcollege is een maximale bonus van 1 punt te behalen.
Voorkennis
Fourieranalyse; Lineaire (partiële) differentiaalvergelijkingen; Electriciteitsleer; Thermodynamica
Literatuur
Noodzakelijk:

• Syllabus over membraanfysica
• Tekstboek wordt nog bekend gemaakt
• Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard
Ook aanbevolen:

• Purves D., Augustine GJ., Fitzpatrick D., et.al., Neuroscience, 4e druk 2008, Sinauer Associates, Inc. Publishers, Sunderland, MA, USA. ISBN 9780-8789-36977
• (van de 3e editie is een elektronische versie beschikbaar)
Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 16 uur werkcollege
Toelichting werkvormen: Hoorcolleges, werkcolleges, thuisopdrachten (computersimulaties)
Verplicht materiaal
Dictaat
Syllabus over membraanfysica
Boek
Tekstboek wordt nog bekend gemaakt
Aanbevolen materiaal
Blackboard
Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard
Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW3, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English