SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-NB028C
NWI-NB028C
Atoom- en Molecuulfysica
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB028C
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. J. Oomens
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J. Oomens
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. J. Oomens
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW2  (07-11-2016 t/m 29-01-2017)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student heeft een goed begrip van golffuncties en hoe molecular orbitals (MO’s) gevormd worden uit atomic orbitals (AO’s) Hij kan (grafisch) MO’s herkennen en herleiden tot bonding/antibonding combinaties van AO’s
  • De student kan MO diagrammen opstellen voor kleine moleculen en hieruit termsymbolen afleiden
  • De student weet wat geconjugeerde en aromatische moleculen zijn en hoe hun MO’s bepaald kunnen worden m.b.v. Hückel theorie
  • De student begrijpt hoe electronische, vibrationele en rotationele overgangen ontstaan en kent de selectieregels die bij deze spectroscopische overgangen horen
  • De student kent het verschil tussen harmonische en anharmonische potentialen en weet hoe deze de vibrationele spectroscopie beïnvloeden
  • Moleculaire symmetrie: de student kan een moleculaire puntgroep bepalen, weet welke informatie er besloten ligt in een karaktertabel, en kan deze kennis toepassen bij het construeren van MO’s en het analyseren van vibrationele spectra
Inhoud

Dit college vormt het vervolg op SdM Atoom- en Molecuulfysica. De kwantummechanica en i.h.b. molecular orbital theory wordt gebruikt om moleculaire bindingen en moleculaire structuur te beschrijven. De interactie van moleculen met elektromagnetische straling wordt behandeld om hun spectroscopie te doorgronden. Ook de rol van moleculaire symmetrie komt hierbij ruim aan bod. Het college geeft een inleiding tot het onderzoek van met name de afdelingen Molecuul- en Biofysica, Molecuul- en Laserfysica, en Moleculaire Structuur en Dynamica.

Onderwerpen
• Golffuncties: atomic orbitals
• Moleculaire bindingen: molecular orbital theorie
• Termsymbolen en electronische spectroscopie
• Geconjugeerde systemen: Hückel theorie
• Moleculaire symmetrie
• (An)harmonische potentialen, Hessiaanse matrix, en vibrationele spectroscopie
• Traagheidsmomenten, rotationele en rovibrationele spectroscopie
Voorkennis
Kwantummechanica 1a en 1b; Structuur der Materie
Literatuur
Thomas Engel: Quantum chemistry and spectroscopy, Pearson, ISBN 0-321-78161-9
Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 16 uur werkcollege
Verplicht materiaal
Boek
Thomas Engel: Quantum chemistry and spectroscopy, Pearson
Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3

SluitenHelpPrint
Switch to English