SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-NB031B
NWI-NB031B
Tensoren en Toepassingen
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB031B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalEngels
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. S.J. de Jong
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. S.J. de Jong
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. S.J. de Jong
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW3  (30-01-2017 t/m 09-04-2017)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • Leren werken met verschillende metrieken op een vlakke ruimte, in het bijzonder Euclidische en Minkowski metriek. Leren hoe functies van ruimtelijke variabelen veranderen onder coordinaattransformaties. Gewend raken aan index notatie en Einstein sommatie conventie. Leren hoe de metrische tensor padlengtes bepaalt.
  • Kennismaken met de Poincaré groep als invariantiegroep van de Minkowski metriek en als klasse van belangrijke affiene transformaties. Toepassen van de index notatie en de Einstein sommatie conventie. Vergelijken van relativitische en niet-relativistische transformaties. 
  • Begrijpen van de concepten van vectoren, duale vectoren en tensoren, van componenten, tensor product, bases, en onderliggende ruimtes. Kennismaken met belangrijke voorbeelden van deze objecten.
  • Leren hoe te rekenen met (duale) vectoren en tensoren. In het bijzonder hoe ze te transformeren onder lineaire en niet-lineaire coordinaattransformaties en hoe de verschillende objecten te associeren. (Ricci calculus.)
Inhoud

Differentiaalmeetkunde is een belangrijk en vaak onmisbaar wiskundig gereedschap om theorieen in de natuurkunde te formuleren. Deze cursus introduceert de basisconcepten van de differentiaalmeetkunde, zoals metriek, (raak)vectoren, tensoren, vormen, differenteerbare varieteiten en kaarten. In het bijzonder bereidt het college voor op de algemene relativiteitstheorie. De cursus richt zich op een moderne wiskundige formulering, maar bezien vanuit het standpunt van een natuurkundige of ingenieur. De wiskundige concepten worden gemotiveerd en geillustreerd aan de hand van voorbeelden uit de speciale relativiteitstheorie, electrodynamica en continuum mechanica.

Bijzonderheden
De cursus wordt in principe in het Nederlands gegeven, maar kan op verzoek ook in het Engels worden gedaan.
Onderwerpen
1. Speciale relativiteit en vlakke ruimte
1.1 Ruimettijd en viervectoren
1.2 Metrische tensor, Euclidische en Minkowski metrieken
1.3 Contractie en Einstein summatie conventie
1.4 Lorentz- en Galileitransformatie tensoren
1.5 Duale vectoren, een-vorm, bases, contra- en covarianten
1.6 Tensoren als multilineaire afbeeldingen, Levi-Civita tensor, (anti-)symmetrische tensoren
1.7 Afgeleide, paden, energie-impuls
1.8 Covariante vorm van de Maxwell vergelijkingen, vectorpotentiaal, Hodge duaal
1.9 Energie-impuls tensor en continuum mechanica

2. Gekromde ruimte
2.1 Differentieerbare varieteiten
2.2 Covariante afgeleide, connectie, Christoffel symbool
2.2 Geodeten
2.3 Riemann en Ricci tensoren en Ricci scalar
2.4 Tensordichtheid, vormen, integratie, Jacobiaan
2.5 Bianchi identiteiten
Toetsinformatie
Schriftelijk aan het eind van de cursus
Voorkennis
Analytische mechanica, Lineaire Algebra, Calculus, Speciale Relativiteit
Literatuur
Wordt bekend gemaakt op Blackboard.
Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 16 uur werkcollege
• 52 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Wordt bekend gemaakt op Blackboard
Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW3, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English