SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-NB036B
NWI-NB036B
Psychofysica 1
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB036B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. A.J. van Opstal
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A.J. van Opstal
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. A.J. van Opstal
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW3  (30-01-2017 t/m 09-04-2017)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

De student kan:

  • de principes van lineaire systeemanalyse toepassen op concrete black-box modellen
  • een aantal psychofysische technieken uit de signaal-detectietheorie toepassen 
  • de theorie van conforme afbeeldingen toepassen op de neurale projecties in het oculomotor systeem
  • de verschillen tussen oog-hoofd coördinatiestrategieën analyseren en modellen daartoe opstellen en door toetsing onderscheiden
  • het theorema van Bayes toepassen op enkele voorbeelden uit de visuomotor sturing
Inhoud

De cursus Psychofysica 1 behandelt de belangrijkste methoden en analysetechnieken uit het psychofysisch onderzoek, en gaat in op een aantal toepassingen hiervan: 

  • Lineaire systeemanalyse: black-box theorie, impuls respons, overdrachtskarakteristiek, Laplace transform.
  • Sensorimotor integratie: Neurale kaarten (conforme afbeeldingen) in het oculomotor systeem.
  • Oog-hoofd coördinatie.
  • “statistisch brein”: signaal-detectie theorie, maximum likelihood schatting, Bayesiaanse strategieën.
Bijzonderheden
Verplichte cursus in de bachelor Minor Neuroscience voor Fysici en Science studenten.
Onderwerpen
• Inleiding niet-lineaire systeemanalyse: black-box theorie en neurale netwerken
• Sensorimotor integratie: Neurale kaarten (conforme afbeeldingen) in het visueel systeem en in het oculomotor systeem
• Dynamische neurale populatiecode voor saccadische oogbewegingen
• Oog-hoofd coördinatie
• Niet-commutativiteit in het brein: drie-dimensionale kinematica van oog- en hoofdrotaties: quaternionen en Euler's rotatievectoren
• Biomechanische en hydrodynamische modelvorming van de cochlea (het slakkenhuis)
• Auditieve perceptie: psychofysica, geluidslocalisatie
• Het "statistische brein": signaal-detectie theorie, maximum likelihood schatting, en Bayesiaanse strategiën
Toetsinformatie
Gewogen middeling van het schriftelijk tentamen en de uitwerkingen van de werkcollege-opgaven, computer practica, en extra opgaven uit Blackboard
Voorkennis
Neurofysica 1
Literatuur
Verplicht:

• A.J. van Opstal: The Auditory System and Human Sound-Localization Behavior, Elsevier Academic Press, first Edition, 2016, ISBN - 978-0-12-801529-2. (kan tegen 30% korting via de docent worden besteld, ong. € 60)
• Extra materiaal en opdrachten worden verspreid via Blackboard
Aanbevolen achtergrond literatuur:

• Purves D., Augustine G.J., Fitzpatrick D., et al., Neuroscience, 3rd edition or later, Sinauer Associates, Inc., Publisher, Sauerland, MA, USA, ISBN 0-87893-742-0. Price approx: € 70.--.
Werkvormen

• 4 uur computerpracticum
• 16 uur hoorcollege
• 16 uur werkcollege
• 48 uur zelfstudie
Toelichting werkvormen: Hoorcollege; werkcollege-opgaven; computerpractica
Verplicht materiaal
Boek
A.J. van Opstal: The Auditory System and Human Sound-Localization Behavior, Elsevier Academic Press, first Edition, 2016 (kan tegen 30% korting via de docent worden besteld, ong. € 60)
ISBN:9780128015292
Blackboard
Extra materiaal en opdrachten worden verspreid via Blackboard
Aanbevolen materiaal
Boek
• Purves D., Augustine G.J., Fitzpatrick D., et al., Neuroscience, 3rd edition or later, Sinauer Associates, Inc., Publisher, Sauerland, MA, USA, ISBN 0-87893-742-0. Price approx: € 70.--.
Werkvormen
Computerpracticum

Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW3, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English