SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-NB054E
NWI-NB054E
Statistical Machine Learning
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB054E
Studiepunten (ECTS)6
CategorieMA (Master)
VoertaalEngels
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. H.J. Kappen
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H.J. Kappen
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. W.A.J.J. Wiegerinck
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW1-KW2  (29-08-2016 t/m 29-01-2017)
Aanvangsblok
KW1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus
  • is de student in staat een probabilistisch model voor regressie, classificatie en dichtheid schatting te formuleren
  • begrijpt de student het principe van maximum likelihood schatting, alsook de volledige Bayesiaanse benadering
  • is de student in staat algoritmes af te leiden op basis van deze principes voor een brede klasse van modellen zoals het lineair-Gaussische model, lineaire modellen voor regressie, logistische regressie en Gaussian mixtures (het EM-algoritme)
  • is de student in staat wiskundig beschreven methoden uit de moderne statistische machine learning te begrijpen en uit te voeren
Inhoud
Machine learning betreft de methoden voor het nemen van beslissingen op basis van data. In statistische machine learning maken deze methoden gebruik van probabilistische modellen en methoden uit de statististiek, zoals bijvoorbeeld  de maximum likelihood schatting en Bayesiaans leren. Deze methoden hebben een breed scala van toepassingen, zoals visuele object herkenning, analyse van de genetische data, financiële data,  neuroscience data enz.

In deze cursus bieden we een principiële behandeling van de basis-modellen en methoden uit de statistische machine learning. Dit vereist een zekere wiskundige diepgang, maar we zullen ruim de tijd nemen om de nodige wiskundige kennis en vaardigheden met behulp van oefeningen, (computer) opdrachten, en eventueel student-projecten over meer geavanceerde, state-of-the-art machine learning methoden  (zoals Gaussische processen, support vector machines, grafische modellen, Markov Chain Monte Carlo.)
Bijzonderheden
Deze cursus is bedoeld voor masterstudenten in Computer Science and Artificial Intelligence.
Studenten in Natuurkunde en Wiskunde die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp wordt geadviseerd om de cursus Inleiding Machine Learning in de bachelorfase en de cursus Machine Learning in masterfase te volgen.De cursus wordt gegeven bij voldoende belangstelling.
Onderwerpen
• Probability theory, Bayesian probabilities
• Learning, generalization, and over-fitting
• Decision theory
• Information theory
• Probability models, Gaussian distribution, exponential family
• Probability density estimation, maximum likelihood and Bayesian inference
• Linear models for regression and classification
• Laplace approximation
• Bayesian model selection
• Mixture models and EM
• Advanced methods in modern statistical machine learning
Toetsinformatie
• Schriftelijk Tentamen
• Opdrachten
• Projectverslag (optioneel)
Voorkennis
"Wiskunde 1 en 2 voor Kunstmatige Intelligentie” (SOW-BKI316 en SOW-BKI104) of equivalent (basis calculus en lineaire algebra)
Literatuur

• Christopher M. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, Springer
NB. Sterk aanbevolen: studenten mogen het boek (papieren exemplaar!) raadplegen bij het schriftelijk tentamen.
Werkvormen

• 24 uur hoorcollege
• 24 uur werkcollege
• 120 uur zelfstudie
Toelichting werkvormen: Hoorcollege; werkcollege; opgaven (take-home); zelfstudie en/of student project (optioneel)
Aanbevolen materiaal
Boek
Christopher M. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, Springer NB. Sterk aanbevolen: studenten mogen het boek (papieren exemplaar!) raadplegen bij het schriftelijk tentamen.
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3

SluitenHelpPrint
Switch to English