SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-NB056C
NWI-NB056C
Bachelorstage Natuur- en Sterrenkunde
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB056C
Studiepunten (ECTS)12
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
dr. A.T.J.B. Eppink
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A. Fasolino
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. R.H.P. Kleiss
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. G.A. Nelemans
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J. Oomens
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
JAAR  (29-08-2016 t/m 03-09-2017)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student is in staat tot het opzetten en het aantonen van de relevantie van een eenvoudig wetenschappelijk onderzoek
  • De student kan onderzoeksresultaten systematisch bewerken en kritisch interpreteren en kan daarop aansluitend conclusies formuleren
  • De student kan over werk in één van de natuurkundige of sterrenkundige onderzoeksafdelingen van de Faculteit NWI een wetenschappelijk verslag schrijven
  • De student kan over dit werk mondeling presenteren op het Bachelorstage Symposium, aansluitend op het daar vereiste afsluitend bachelorniveau
Inhoud
De bachelorstage vormt een apotheose van het bachelorprogramma voor de natuur- en sterrenkunde studenten. Het doel is om het bachelorprogramma af te sluiten met een onderdeel waarin de student kan laten zien dat hij/zij in staat is om zelfstandig bij één van de natuurkundige, sterrenkundige of mathematisch-fysische onderzoeksafdelingen van de Faculteit NWI te functioneren. Een ander doel is de oriëntatie op de O-variant van de masterstudie. De student dient pas te beginnen met de stage als de rest van het bachelorprogramma grotendeels is voltooid, te bepalen in overleg met de studieadviseur. In het eerste semester worden afdelingsbezoeken georganiseerd, waardoor de student zich kan oriënteren. Deze bezoeken maken deel uit van de stage en zijn verplicht.

Aan het begin van de bachelorstage maakt de student samen met zijn/haar supervisor een planning m.b.v. een formulier die als Assignment in Blackboard staat. Hierin dient men rekening te houden met de studielast van 12 ec, hetgeen ongeveer neerkomt op twee maanden full time. De stage wordt individueel afgesloten met een schriftelijk verslag/scriptie en met een mondelinge door een jury beoordeelde presentatie. De stage wordt beoordeeld door een supervisor van de afdeling waar deze plaats vindt en een 2e beoordelaar van een andere afdeling. Het bachelordiploma zal pas worden uitgereikt als een exemplaar van het verslag van deze stage, én het beoordelingsformulier zijn geüpload (Assignment 2 in Blackboard).

De stage is ingeroosterd in kwartaal 11 en 12. Het project kan bestaan uit zuiver theoretisch onderzoek, dan wel observationeel of puur instrumenteel van aard zijn. In overleg met de examencommissie is het mogelijk de stage buiten de faculteit NWI te doen. In dat geval dient de begeleiding wel vanuit een van de natuur- of sterrenkunde afdelingen plaats te vinden, evenals de beoordeling. De begeleiding is in handen van meerdere docenten.

Bijzonderheden
De onderzoeksafdelingen zijn:

• Experimentele Hoge Energiefysica IMAPP
• Theoretische Hoge Energiefysica IMAPP
• Sterrenkunde IMAPP
• Mathematische Fysica IMAPP
• Lab. voor Hoge Magneetvelden HFML
• Strongly Correleated Electron Systems HFML
• Soft Condensed Matter & Nanomaterials HFML
• Semiconductors & Nanostructures HFML
• Condensed Soft Matter & Nanomaterials HFML
• Theorie van gecondenseerde materie IMM
• Scanning Probe Microscopie IMM
• Spectroscopy of Solids and Interfaces IMM
• Atomic Nanostructures IMM
• Toegepaste Materiaal Wetenschap IMM
• FELIX facility IMM
• Molecuul en Biofysica IMM
• Molecular Structure and Dynamics IMM
• Molecuul en laserfysica IMM
• Trace Gas Facility IMM
• Cold and Controlled Collisions IMM
• Theoretische Chemie IMM
• Biofysica Donders instituut
• Neuroinformatica Donders instituut
Toetsinformatie
De bachelorstage is op te vatten als een Proeve van Bekwaamheid. De supervisor is verantwoordelijk voor de begeleiding van de student en de beoordeling van het verslag en de presentatie. De beoordelingscriteria worden bij het begin van de stage door de supervisor kenbaar gemaakt aan de student.
Voorkennis
Rest van het bachelorprogramma (grotendeels)
Werkvormen

• 9 uur excursie
• 9 uur hoorcollege
• 318 uur zelfstudie
Toelichting werkvormen:

• 336 uur eigen onderzoek en reeds in het vijfde semester afdelingsbezoeken afleggen
Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Excursie
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Afdelingsbezoeken zodat je weet waar je stage kunt lopen. Aanwezigheid is verplicht.

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Stage
Weging1
ToetsvormPresentatie
GelegenhedenBlok JAAR

SluitenHelpPrint
Switch to English