SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-NB060A
NWI-NB060A
Stralingsprocessen
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB060A
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. H.D.E. Falcke
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H.D.E. Falcke
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. H.D.E. Falcke
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW1  (29-08-2016 t/m 06-11-2016)
Aanvangsblok
KW1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student kent de basisprincipes van stralingsprocessen
  • De student kan het stralingsveld van versnelde ladingen berekenen
  • De student heeft kennis van de meest belangrijke stralingsprocessen in het heelal
  • De student kan berekenen in welke gevallen synchrotron, cyclotron en bremsstrahlung dominant zijn
  • De student heeft kennis van de belangrijkste astronomische stralingsbronnen en de daaraan verwante stralingsprocessen
  • De student is in staat zich de stof van het hoorcollege zelfstandig eigen te maken en kan deze mondeling presenteren
  • De student is in staat het tekstboek te begrijpen, de kern ervan te zien en dit didactisch goed aan hun medestudenten te presenteren
  • De student is in staat om eenvoudige software te schrijven, numerieke formules analytisch te evalueren en deze te plotten
  • De student is in staat om actief deel te nemen aan wetenschappelijke discussies over de bestudeerde onderwerpen
Inhoud
Ons begrip van het heelal is bijna volledig gebaseerd op interpretatie van elektromagnetische straling, uitgezonden door astrofysische objecten. In deze cursus zullen we de basisprocessen bestuderen die leiden tot elektromagnetische straling, synchrotron straling, cyclotron straling, Compton scattering, bremsstrahlung en inverse Compton scattering. Deze processen zijn in essentie een praktische toepassing van Maxwell's vergelijkingen en zijn van fundamenteel belang, niet alleen voor de astrofysica, maar ook voor een algeheel begrip van stralingsprocessen.
De student werkt in groepsverband of individueel aan één hoofdstuk van het leerboek en wordt gevraagd dit aan de andere studenten te presenteren. Van alle studenten wordt een actieve deelname verwacht in de discussies over de onderwerpen die gepresenteerd worden. Deelname aan het hoorcollege is verplicht. Een aantal voorbeelden van stralingsprocessen worden tijdens enkele werkcolleges behandeld, zowel in groepsverband als individueel.
De werkcolleges zullen bestaan uit een computer practicum, waarin de uitgezonden spectra van een vereenvoudigd zwart gat/accretieschijf/jet model zullen worden berekend, numeriek gebaseerd op de stralingsprocessen zoals besproken tijdens de cursus. De student kan kiezen uit welke programmeertaal dan ook, maar de voorkeur bestaat voor Python of C.
Bijzonderheden
Verplicht voor Sterrenkunde studenten.Er vindt geen schriftelijk tentamen plaats. Het resultaat wordt gebaseerd op een mondelinge presentatie, de actieve deelname in discussies, evenals de prestaties tijdens het computer practicum. Indien de mondelinge presentatie nog ontbreekt of als onvoldoende wordt beoordeeld, mag de student een individueel mondeling hertentamen laten afnemen.
Toetsinformatie
Mondelinge presentatie (dit wordt nog nader bepaald tijdens de colleges) en inleveren, demonstreren en uitleggen van zelfgeschreven software.
Voorkennis
Kaleidoscoop Sterrenkunde; Elektromagnetisme 1 & 2
Literatuur
Noodzakelijk:

• Ribicki & Lightman, Radiative Processes in Astrophysics (paperback), John Wiley & Sons Inc., 1985, ISBN 978-0471827597
• Collegedictaat op Blackboard
Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 16 uur werkcollege
Toelichting werkvormen: Hoorcollege, werkcollege en computer practicumVoorbereidingen buiten college-uren: voorbereiding presentatie, het lezen van het boek, en software schrijven.
Verplicht materiaal
Boek
Ribicki & Lightman, Radiative Processes in Astrophysics (paperback), John Wiley & Sons Inc., 1985
ISBN:9780471827597
Aanbevolen materiaal
Dictaat
Collegedictaat op Blackboard
Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW1, Blok KW2

SluitenHelpPrint
Switch to English