SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-NB070B
NWI-NB070B
Interstellair Medium
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB070B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. M. Haverkorn van Rijsewijk
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M. Haverkorn van Rijsewijk
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M. Haverkorn van Rijsewijk
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW2  (07-11-2016 t/m 29-01-2017)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student heeft een overzicht van de basiscomponenten van het interstellaire medium, zodat hij/zij deze kennis kan gebruiken in astrofysisch onderzoek
  • De student begrijpt de belangrijkste fysische processen in het interstellaire medium, zodat hij/zij hiermee astrofysische waarnemingen kan interpreteren
  • De student kent de voornaamste waarneemmethoden en –technieken en begrijpt hoe deze werken
  • De student kan wetenschappelijke artikelen over het interstellaire medium lezen en interpreteren
  • De student kan  wetenschappelijke vakliteratuur presenteren
  • De student kan een computerprogramma schrijven voor evolutie van geioniseerd gas rond sterren en kan de uitkomst analyseren
Inhoud

Het interstellaire medium (ISM) is de materie die zich bevindt in de enorme ruimte tussen de sterren. Het ISM bestaat uit gas en stof, doorvlochten met magneetvelden, fotonen en hoogenergetische kosmische stralingsdeeltjes. Al deze componenten hebben een continue, complexe wisselwerking met elkaar. 
Sterren worden geboren uit interstellaire gas- en stofwolken, en aan het eind van hun leven blazen ze veel van hun materie weer terug het ISM in, bijvoorbeeld in supernova explosies. Uit deze materie ontstaan weer nieuwe sterren. Zo is het ISM een essentieel deel van de stervormingscyclus en het galactische ecosysteem. De eigenschappen en evolutie van sterrenstelsels zijn een resultaat van de interactie tussen de sterren en het ISM. Het interstellaire medium draagt de sporen van deze complexe en subtiele interacties, en geeft ons daardoor informatie over het verleden, heden en toekomst van een sterrenstelsel.

In dit college worden de belangrijkste componenten en processen in het ISM behandeld aan de hand van wetenschappelijke artikelen uit vakliteratuur. De probleemstelling, methodes en conclusies worden besproken in het college; de resultaten worden zelf berekend en implicaties bediscussieerd in het werkcollege. 

Toetsinformatie
Schriftelijk plus mondelinge presentatie tijdens college
Voorkennis
1e jaar natuur- en sterrenkunde vakken; Stralingsprocessen gewenst
Literatuur
Verschillende wetenschappelijke artikelen die beschikbaar gemaakt zullen worden op blackboard en op het college.
Werkvormen

• 1 uur computerpracticum
• 16 uur hoorcollege
• 8 uur presentatie door studenten
• 16 uur werkcollege
• 43 uur zelfstudie
Toelichting werkvormen: Hoorcollege, werkcollege
Aanbevolen materiaal
Artikelen
Verschillende wetenschappelijke artikelen die beschikbaar gemaakt zullen worden op blackboard en op het college.
Werkvormen
Computerpracticum

Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3

SluitenHelpPrint
Switch to English