SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-NB071B
NWI-NB071B
Structuur der Materie: Atoom- en Molecuulfysica
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB071B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. S.Y.T. van de Meerakker
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. S.Y.T. van de Meerakker
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. S.Y.T. van de Meerakker
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW1  (29-08-2016 t/m 06-11-2016)
Aanvangsblok
KW1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student begrijpt de Quantummechanische beschrijving van complexe atomen en di-atomaire moleculen
  • De student begrijpt de opbouw van het periodiek systeem 
  • De student kent de theoretische achtergronden van optische spectroscopie en is in staat optische spectra van atomen en di-atomaire moleculen te interpreteren
Inhoud

Dit college is onderdeel van de reeks Structuur der Materie (SdM) vakken, waain uitgaande van de kwantummechanica de basisbegrippen van materie worden behandeld.

In dit deel komen complexe atomen en simpele di-atomaire moleculen aan bod, als voorbereiding op de overige SdM vakken en de vervolgvakken binnen de atoom- en molecuulfysica.

Onderwerpen
• Waterstofatoom

• golffuncties en energieniveau's
• spin-baan koppeling mbv optellen van hoekimpulsmomenten
• Zeeman effect
• emissie en absorptie, selectieregels

• Meer-elektron atomen

• ononderscheidbare deeltjes
• term symbolen
• totaal impulsmoment
• Pauli principe
• Hund's rules
• periodiek systeem

• Twee-atomige moleculen

• Born-Oppenheimer benadering
• moleculaire orbitalen, LCAO
• term symbolen
• rotationele, vibrationele en elektronische overgangen

• Interactie van licht met materie

• overgangs dipoolmoment
• selectieregels
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen
Voorkennis
Kwantummechanica 1a en Kwantummechanica 1b
Literatuur
Aanbevolen:

• W. Demtröder, Atoms, Molecules and Photons - an Intro to Atomic, Molecular, Quantum Physics, Springer, 2006 ISBN 10 3-540-20631-0
Verder worden stukken uit Griffiths behandeld, aangevuld met materiaal van de docent
Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 16 uur werkcollege
• 52 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Boek
W. Demtröder, Atoms, Molecules and Photons - an Intro to Atomic, Molecular, Quantum Physics, Springer, 2006 ISBN 10 3-540-20631-0 Verder worden stukken uit Griffiths behandeld, aangevuld met materiaal van de docent
Werkvormen
Cursus

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW1, Blok KW2

SluitenHelpPrint
Switch to English