SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-NB074B
NWI-NB074B
Neurofysica 2
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB074B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalEngels
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Docent
prof. dr. F.P. Battaglia
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. F.P. Battaglia
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. F.P. Battaglia
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW4  (10-04-2017 t/m 03-09-2017)
Aanvangsblok
KW4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  1. Dynamica van neurale netwerken met neuronen die actie potentialen genereren alsmede netwerken waarin neuronen door hun gemiddelde activiteit beschreven worden.
  2. Representatie van stimuli door neurale netwerken: kaart formatie in de hersenschors en daar op gebaseerde populatie codes.
  3. Mechanismes voor geheugen formatie in neurale netwerken.
  4. Neurale netwerken voor het generen van bewegingen, reinforcement learning (het leren onder invloed van een beloning, selectieve aandacht.
  5. Modulaire en hiërarchische netwerken.
Inhoud
In het college wordt beschreven hoe je modellen opzet voor neurale netwerken, hoe deze gesimuleerd worden, hoe deze geanalyseerd worden en hoe deze netwerken berekeningen kunnen uitvoeren die ten grondslag liggen aan het normaal functioneren van de hersenen. Bij dit college hoort een werkcollege waarin theoretische opdrachten alsmede computer opdrachten in matlab worden uitgevoerd. Daartoe zal de benodigde achtergrondkennis wat betreft het numeriek oplossen van differentiaal vergelijkingen, waarschijnlijkheidstheorie en programmeren kort worden gereviseerd.
Bijzonderheden
Het eindcijfer is gebaseerd op de ingeleverde opdrachten (40%) en de tentamen uitslag (60%)
Onderwerpen
De hersenen zijn het meest complexe orgaan in ons lichaam, maar toch kunnen meer en meer van hun eigenschappen begrepen worden in termen van de zelf-organiserende eigenschappen van neurale netwerk modellen. In het eerste deel van dit college zijn de biofysische eigenschappen van neuronen, de verbindingen daar tussen en de netwerk structuur van de hersenschors aan bod gekomen.
In het tweede deel bestuderen we modellen voor neurale netwerken die berekeningen uitvoeren die ten grondslag liggen aan de verwerking van stimuli, het formeren van geheugen, het nemen van beslissingen en het produceren van bewegingen.
Toetsinformatie
40% opdrachten; 60% tentamen
Voorkennis
Neurofysica 1
Literatuur
Tekstboek: wordt nog bekend gemaakt
Werkvormen

• 24 uur computerpracticum
• 16 uur hoorcollege
• 44 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Tekstboek: wordt nog bekend gemaakt
Werkvormen
Computerpracticum

Cursus

Hoorcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English