SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-NB075B
NWI-NB075B
Portfolio Bachelor Natuur- en Sterrenkunde
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NB075B
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. A. Fasolino
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. A. Fasolino
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A. Fasolino
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. N. de Groot
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.R. Hörandel
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
JAAR  (29-08-2016 t/m 03-09-2017)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
 • De student is in staat zijn eigen academische vaardigheden te reflecteren
 • De student is in staat een korte maar precies en informatief verslag te schrijven
 • De student is in staat de activiteiten te plannen om aan de eisen van de cursus te voldoen
 • De student weet de tijdens de bacheloropleiding gemaakte keuzes te beargumenteren
 • De student neemt het initiatief om zich binnen zijn bacheloropleiding en met oog op het vervolgtraject te oriënteren
 • De student ontwikkelt een perspectief op zijn verdere loopbaan en kan de verschillende mogelijkheden realistisch beredeneren
Inhoud

Het doel van het portfolio is dat de student gedurende de bacheloropleiding informatie over zijn/haar ontwikkeling van academische vaardigheden verzamelt en een perspectief op zijn verdere loopbaan ontwikkelt. Ook wordt gestimuleerd op het eigen gedrag te reflecteren om bewuste en goed onderbouwde keuzes te maken en een realistische planning en doorstroming in de bacheloropleiding te bevorderen.

In het eerste jaar is het portfolio gekoppeld aan de studiebegeleiding, in de post-propedeuse dient de student aan verschillende soorten van activiteiten deel te nemen en hierover aan de hand van een kort verslag  te reflecteren.

Portfolio Propedeuse

Voor dit deel van het portfolio is in BlackBoard onder "Assignments" de folder "Opdrachten eerste jaar" aangemaakt. De 3 opdrachten betreffen:

 • het kennismakingsgesprek met de studieadviseur/-begeleider. In te leveren voor 15 oktober.
 • reflectie op studievaardigheden (vervolggesprek met studieadviseur/-begeleider nadat het voorlopig BSA is vastgesteld). In te leveren voor 15 maart.
 • Post-propedeuseplan. In te leveren voor 15 mei.

Bij de afronding van het eerste studiejaar dient iedere student de 3 assignments te hebben vervuld; het uploaden van de ingevulde documenten in BlackBoard is daarvoor vereist. 

Portfolio Post-Propedeuse

Tweede- en derdejaars studenten worden geacht uit eigen initiatief aan beroepsoriënterende activiteiten deel te nemen. Van iedere portfolio-activiteit maakt de student een verslag (400-600 woorden, 1 A4, in pdf formaat), dat wordt opgeslagen in BlackBoard (Assignments: folder "Opdrachten tweede en derde jaar") 

Mogelijkheden zijn het bezoeken van:

 • lezingen met als sprekers: mensen uit de beroepspraktijk
 • bedrijvenavonden
 • beta bedrijven beurs (BBB)
 • presentaties van onderzoeksprojecten (masterstage, promotie)
 • colloquia, symposia
 • opzoeken van mensen uit de beroepspraktijk voor discussie of interview
 • opendagen en mastervoorlichtingen

Andere activiteiten waarover je kunt rapporteren zijn:

 • reflectie op studentassistenschap
 • reflectie op commissiewerk vanuit universiteitsgekoppelde verenigingen
 • reflectie op ethische vragen
 • reflectie op gebeurtenis of iets anders die inspirerend of bepalend voor jullie keus is

De volgende activiteiten van de studieverenigingen Desda (wiskunde) en Marie-Curie (natuur- en sterrenkunde) zijn geschikt voor het portfolio: colloquia en symposia.

Tevens organiseert Career Service Science (kamer HG00.531) workshops.

De door de studieverenigingen georganiseerde excursies mogen gedeeltelijk gebruikt worden voor het portfolio, maar vallen onder de organisatieregels van de verenigingen.

Van elke activiteit moet de student een kort verslag (300-500 woorden; 1 A4) schrijven en deze verslagen moet worden opgenomen in het portfolio. Het verslag bevat een beschrijving van de activiteit (bijvoorbeeld in de vorm van een recensie, ongeveer 1/3 pagina) en een reflecterend deel waarin de student uitlegt wat de activiteit voor hem/haar heeft betekend.

Het portfolio dient uiteindelijk 10 verslagen over activiteiten te bevatten, waarvan:

 • minstens 2 verslagen over bedrijven
 • minstens 2 verslagen over onderzoeks- of semi-overheidsinstituten
 • minstens 2 verslagen over afstudeerpresentaties (master of promotie)
 • minstens één verslag gebaseerd op een discussie met of interview van een professional
 • minstens één verslag in het Engels, bij voorkeur over een activiteit met voertaal Engels
 • maximaal 2 excursies georganiseerd door Marie Curie en/of Desda tellen mee

Daarnaast moet iedere student in het derde studiejaar een masterplan (of toekomstplan) schrijven (met een omvang van ongeveer 2 A4) waarin de student zijn/haar keuze voor het vervolg van de bacheloropleiding beredeneert. In voorbereiding op de master is het aan te raden al vast contact op met de coördinator van de gekozen specialisatie. De betreffende coördinatoren zijn de vinden in de masterstudiegids. In het masterplan of toekomstplan kan de student verwijzen naar de verslagen die hij/zij gemaakt heeft van de beroepsoriënterende activiteiten. Ook het masterplan (toekomstplan) moet worden opgenomen in het portfolio van de student.

Bijzonderheden
Aan het einde van het tweede jaar dient het portfolio minstens 3 en hoogstens 6 verslagen over activiteiten te bevatten waaraan de student heeft deelgenomen. Desgewenst mag de student een kort feedbackgesprek met een van de portfoliodocenten aanvragen aan het einde van het tweede of aan het begin van het derde jaar.

Het portfolio wordt afgesloten middels een gesprek met een van de portfoliodocenten. Studenten die verder gaan met een master Particle and Astrophysics maken bij voorkeur een afspraak met Jörg Hörändel, studenten die verder gaan met een master Physics of Molecules and Materials maken bij voorkeur een afspraak met Annalisa Fasolino.
Toetsinformatie
• Maak tijdig (minstens een week van tevoren) een afspraak via annalisa-fasolino.youcanbook.me of horandel.youcanbook.me

• Stuur een week voor de afspraak alle opdrachten in ÉÉN pdf naar a.fasolino@science.ru.nl of j.horandel@astro.ru.nl en upload ze in blackboard

• Meld je aan in osiris voor het tentamen NWI-NB075B
Werkvormen

• 2 uur begeleid individueel project werk
• 30 uur onbegeleid individueel project werk
Werkvormen
Cursus

Project

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok JAAR

SluitenHelpPrint
Switch to English