SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-NP001B
NWI-NP001B
Mechanica 1B
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NP001B
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. P.J. Groot
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. P.J. Groot
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. N. de Groot
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. P.J. Groot
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.L. Katsnelson
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW1  (29-08-2016 t/m 06-11-2016)
Aanvangsblok
KW1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
 • De student kan metingen in een context plaatsen en dimensionale analyse toepassen
 • De student kan vectoranalyse en calculus gebruiken in verschillende mechanische problemen
 • De student kan bewegingsvergelijkingen opstellen in analytische en grafische vormen
 • De student kan de wetten van Newton toepassen voor lineaire en cirkelbewegingen
 • De student begrijpt de concepten van kracht, impuls, arbeid en energie
 • De student kan behoudswetten toepassen
Inhoud

De mechanica van de middelbare school wordt verdiept en uitgebreid en, gebruikmakend van de moderne wiskundige techniken, naar het academische niveau vertaald, waarbij behandeld worden:

 • Meting, eenheden, dimensie van grootheden en dimensionale analyse, schatting
 • Vectoren en bewerkingen met vectoren (inproduct, uitproduct)
 • Basisbegrippen van de kinematica, eenparige lineaire beweging, eenparig versnelde lineaire beweging, vrije val, projectiel beweging, cirkelbeweging 
 • Relatieve beweging, inertiaalstelsels, de transformatie van Galilei
 • Basisbegrippen van de dynamica, de wetten van Newton, schijnkrachten, weerstandskrachten
 • Impuls en stoot, het impuls-stoot theorema, behoud van impuls, het massamiddelpunt
 • Systemen met een variabele massa, de raketvergelijking
 • Arbeid, vermogen, kinetische en potentiele energie, het arbeid-kinetische energie theorema, behoud van energie, botsingen
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen
Bonuspunt op grond van werkcollege
Voorkennis
Middelbare school natuurkunde en wiskunde, volgens het NT profiel en/of het NG+Wiskunde B profiel
Literatuur
Noodzakelijk:

• R.A. Serway en J.W. Jewett, Physics for Scientists and Engineers, with Modern Physics, Cengage Learning (BrooksCole), 9th edition, 2014, hoofdstukken 1-9, ISBN 9781305401969
Werkvormen

• 14 uur hoorcollege
• 14 uur practicum
• 14 uur werkcollege
• 42 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Boek
R.A. Serway en J.W. Jewett, Physics for Scientists and Engineers, with Modern Physics, Cengage Learning (BrooksCole), 9th edition, 2014, hoofdstukken 1-9
ISBN:9781305401969
Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW1, Blok KW2

SluitenHelpPrint
Switch to English