SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-NP003B
NWI-NP003B
Calculus 1
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NP003B
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. H.T. Koelink
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H.T. Koelink
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. H.T. Koelink
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW1  (29-08-2016 t/m 06-11-2016)
Aanvangsblok
KW1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student heeft een werkend begrip van complexe getallen, limieten, continue functies, differentiëren, integreren
  • De student is in staat een functieonderzoek te doen, in het bijzonder asymptotisch gedrag, extreme waarden, benaderingen
  • De student is vertrouwd met verschillende expliciete klassen van functies, zoals de exponentiële functie, logaritme, goniometrische functies
  • De student is bekend met verschillende belangrijke resultaten zoals de hoofdstelling van de integraalrekening, tussenwaardestelling, middelwaardestelling, hoofdstelling van de algebra
  • De student kan de technieken toepassen op praktische situaties
Inhoud
In dit college wordt een aantal basistechnieken voor de studie van één-variabele functies behandeld na een korte inleiding in de complexe getallen. In het bijzonder worden kwalitatieve aspecten van functies geanalyseerd door middel van functieonderzoek en benaderingen. Een grote klasse van functies, namelijk de continue en differentieerbare functies, hebben eigenschappen die tot uitdrukking komen in klassieke resultaten zoals de tussenwaardestelling en de middelwaardestelling.
Differentiaalrekening beschrijft en analyseert beweging en is om deze reden een belangrijke tool voor de toepassingen in velerlei gebied, van natuurkunde tot economie. Integraalrekening behelst het berekenen van oppervlaktes, en blijkt verbonden te zijn met differentiëren via de hoofdstelling van de integraalrekening. Verder worden vele voorbeelden van functies en toepassingen op problemen besproken.
Onderwerpen
• complexe getallen, formules van Euler en de Moivre, hoofdstelling van de algebra
• limieten, afgeleiden, regels voor differentiëren
• functieonderzoek
• integratie, integratietechnieken
• de hoofdstelling van de integraalrekening
• goniometrische functies, inverse goniometrische functies, exponentiële functies en logaritmen
Toetsinformatie
Schriftelijk, waarbij werkcollegeresultaten meetellen
Voorkennis
Wiskunde B (VWO-niveau)
Literatuur
Noodzakelijk:

• R.A. Adams, C. Essex, Calculus: a Complete Course plus MyMathLabGlobal with Pearson e Text, Prentice Hall, 8th ed., ISBN 9781447958925
Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 16 uur werkcollege
• 52 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Boek
R.A. Adams, C. Essex, Calculus: a Complete Course plus MyMathLabGlobal with Pearson e Text, Prentice Hall, 8th ed.
ISBN:9781447958925
Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW1, Blok KW2

SluitenHelpPrint
Switch to English