SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-NP004B
NWI-NP004B
Calculus 2
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NP004B
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. H.T. Koelink
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H.T. Koelink
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. H.T. Koelink
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW2  (07-11-2016 t/m 29-01-2017)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student kan van reeksen het convergentiegedrag bepalen door middel van verschillende kenmerken
  • De student is vertrouwd met een gewone differentiaalvergelijking en een beginwaardeprobleem
  • De student kan eerste orde separabele differentiaalvergelijkingen en eerste orde lineaire differentiaalvergelijkingen oplossen
  • De student kent oplossingstechnieken voor tweede orde homogene en inhomogene differentiaalvergelijkingen met constante coëfficiënten door middel van de karakteristieke vergelijking en kan deze toepassen
  • De student is in staat machtreeksen en Taylorreeksen te bepalen van oplossingen van bepaalde differentiaalvergelijkingen
  • De student kan de technieken toepassen op praktische situaties
Inhoud
Reeksen worden bestudeerd aan de hand van hun convergentieeigenschappen, en meerdere convergentiekenmerken, zoals het quotiënt-, wortel-, integraal-, majorantenkenmerk, worden besproken. In het bijzonder wordt dit toegepast op machtreeksen en, daarmee samenhangend, Taylorreeksen van functies, o.a. in verband met integreren en differentiëren.
Differentiaalvergelijkingen, en gerelateerde beginwaardeproblemen, zijn vergelijkingen waarbij een relatie tussen een onbekende functie en zijn afgeleide(s) wordt voorgeschreven. Differentiaalvergelijkingen komen voor in modelleringen van o.a. bewegingen van een deeltje (wet van Newton), veer (wet van Hooke), maar ook in economische en biologische modellen.
Technieken voor het oplossen van verschillende types eerste en tweede-orde differentiaalvergelijkingen worden besproken, in het bijzonder separeren, integrerende factor, karakteristieke vergelijking. Voor het bepalen van de particuliere oplossing van tweede orde inhomogene differentiaalvergelijkingen met constante coëfficiënten worden technieken besproken. Het vinden van oplossingen van differentiaalvergelijkingen in termen van Taylorreeksen wordt besproken. Verder worden voorbeelden van differentiaalvergelijkingen en hun oplossingen als toepassingen op problemen, zoals trillende veren en resonanties, besproken.
Onderwerpen
• reeksen, convergentieeigenschappen, machtreeksen, Taylorreeksen
• differentiaalvergelijkingen
• eerste orde differentiaalvergelijkingen: separabel, integrerende factor, richtingenveld
• tweede-orde differentiaalvergelijkingen met constante coëfficiënten: karakteristieke vergelijkingen, homogeen en inhomogeen, particuliere oplossing, variatie van constantes, Taylorreeksoplossingen van di fferentiaalvergelijkingen
Toetsinformatie
Schriftelijk, waarbij de werkcollegeresultaten meetellen
Voorkennis
Calculus 1
Literatuur
Noodzakelijk:

• R.A. Adams, C. Essex, Calculus. A complete course plus MyMathLabGlobal with Pearson e Text, Prentice Hall, 8th ed., ISBN 9781447958925
Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 16 uur werkcollege
• 52 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Boek
R.A. Adams, C. Essex, Calculus: a Complete Course plus MyMathLabGlobal with Pearson e Text, Prentice Hall, 8th ed.
ISBN:9781447958925
Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3

SluitenHelpPrint
Switch to English