SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-NP009C
NWI-NP009C
Lineaire Algebra 1
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NP009C
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. A.R.P. van den Essen
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.R.P. van den Essen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.R.P. van den Essen
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW1  (29-08-2016 t/m 06-11-2016)
Aanvangsblok
KW1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student is vertrouwd met de theorie der vectorruimten.
  • De student is bekend met het concept van lineaire onafhankelijkheid.
  • De student is vertrouwd met de concepten basis en dimensie van een vectorruimte.
  • De student is bekend met het concept van lineaire afbeeldingen.
  • De student weet de verschillende abstracte concepten op concrete vectorruimten toe te passen.
Inhoud

In Lineaire Algebra 1 wordt de theorie der vectorruimten behandeld, uitgaande van een axiomatische beschrijving. In het bijzonder zullen we vectorruimten over de reele en complexe getallen bespreken.

Het blijkt handig alle vectoren van een vectorruimte met behulp van een eindige verzameling van vectoren  te beschrijven. Voor speciale verzamelingen van vectoren is deze beschrijving zelfs eenduidig en in dit geval heet de verzameling een basis voor de vectorruimte.

Een centrale eigenschap van vectorruimten is hun dimensie, die een maat voor de grootte van een vectorruimte vormt. Bijvoorbeeld is een rechte lijn 1-dimensionaal, het platte vlak is 2-dimensionaal en de ons omringende wereld is 3-dimensionaal. We zullen aantonen dat iedere basis van een vectorruimte even veel elementen heeft en dit de dimensie van de vectorruimte noemen. Over dit (abstracte) begrip van dimensie worden belangrijke eigenschappen bewezen.

De afbeeldingen die bij vectorruimten 'passen' zijn de lineaire afbeeldingen. Voorbeelden zijn rotaties en spiegelingen in het vlak of in de ruimte. We zullen met behulp van lineaire afbeeldingen relaties tussen vectorruimten beschrijven.

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen
Literatuur
Noodzakelijk:

• Stephen H. Friedberg, Arnold J. Insel, Lawrence E. Spence, Linear Algebra (4th edition) Pearson, ISBN 9781292026503
• Een gedetailleerde leeswijzer wordt op Blackboard bekend gemaakt
Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 16 uur tutorcollege
• 16 uur werkcollege
• 36 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Boek
Stephen H. Friedberg, Arnold J. Insel, Lawrence E. Spence, Linear Algebra (4th edition) Pearson
ISBN:9781292026503
Aanbevolen materiaal
Blackboard
Een gedetailleerde leeswijzer wordt op Blackboard bekend gemaakt
Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW1, Blok KW2

SluitenHelpPrint
Switch to English