SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-NP010B
NWI-NP010B
Lineaire Algebra 2
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NP010B
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. A.R.P. van den Essen
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.R.P. van den Essen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.R.P. van den Essen
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW2  (07-11-2016 t/m 29-01-2017)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student is vertrouwd met de beschrijving van lineaire afbeeldingen door matrices.
  • Ook is de student bekend met matrix vermenigvuldiging en elementaire transformaties van matrices.
  • De student kent het concept en eigenschappen der determinanten.
  • De student weet stelsels lineaire vergelijkingen met behulp van matrices op te lossen
Inhoud

We zullen zien hoe zich lineaire afbeeldingen met behulp van matrices laten beschrijven. In het bijzonder komt het samenstellen van lineaire afbeeldingen neer op het vermenigvuldigen van matrices. Een belangrijk hulpmiddel in het kader van matrices is de determinant, die bijvoorbeeld rechtstreeks aangeeft of een matrix inverteerbaar is. We zullen zien hoe determinanten kunnen worden berekend en verschillende eigenschappen van de determinant leren kennen. Ten slotte zullen we nagaan hoe zich matrices en determinanten op het oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen laten toepassen.

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen
Voorkennis
Lineaire Algebra 1
Literatuur
Noodzakelijk:

• Stephen H. Friedberg, Arnold J. Insel, Lawrence E. Spence, Linear Algebra (4th edition) Pearson, ISBN 9781292026503
• Een gedetailleerde leeswijzer wordt op Blackboard bekend gemaakt
Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 16 uur tutorcollege
• 16 uur werkcollege
• 36 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Boek
Stephen H. Friedberg, Arnold J. Insel, Lawrence E. Spence, Linear Algebra (4th edition) Pearson
Blackboard
Een gedetailleerde leeswijzer wordt op Blackboard bekend gemaakt
Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3

SluitenHelpPrint
Switch to English