SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-NP012B
NWI-NP012B
Lineaire Algebra 4
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NP012B
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. S.J. Maubach
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.J. Maubach
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.J. Maubach
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW4  (10-04-2017 t/m 03-09-2017)
Aanvangsblok
KW4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student herkent symmetrische, Hermitese, orthogonale en unitaire afbeeldingen
  • De student kent de geadjungeerde en het begrip normaliteit
  • de student kent de voorwaarden voor diagonaliseerbaarheid en voor het bestaan van de Jordan normaalvorm, en kan matrices op deze vorm brengen
Inhoud

Lineaire Algebra 4 behandelt Hoofdstuk 6 en 7 (gedeeltelijk) uit "Linear Algebra" van Friedberg et al. en eventueel enkele onderwerpen uit de eerste 4 hoofdstukken die niet  aan bod kwamen in Lineaire Algebra 1 en 2.  Inproductbehoudende afbeeldingen, symmetrische en orthogonale afbeeldingen, en de Jordan-normaalvorm worden onder meer behandeld.

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen
Voorkennis
Lineaire Algebra 1, 2 en 3
Literatuur
Noodzakelijk:

• Stephen H. Friedberg, Arnold J. Insel, Lawrence E. Spence, Linear Algebra (4th edition) Prentice Hall, ISBN 978-9813026506
• gedetailleerde leeswijzer wordt bij het college gemaakt
Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 16 uur tutorcollege
• 16 uur werkcollege
• 36 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Boek
Stephen H. Friedberg, Arnold J. Insel, Lawrence E. Spence, Linear Algebra (4th edition) Prentice Hall
ISBN:9789813026506
Blackboard
Een gedetailleerde leeswijzer wordt bij het college gemaakt.
Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English